YES BANK skyddar sina online banking-applikationer med Nexus

Säkerheten har varit ett stort hinder i Indien för att kunna utnyttja online banking. Nexus har skapat förutsättningar för YES BANK att ge kunderna en smidig och säker anslutningsbar produkt som alltid är öppen så att de kan använda online banking-applikationer. Nexus avancerade metoder för autentisering och transaktionsgodkännande hjälper YES BANK att bekämpa identitetsstöld och förfalskning.

De senaste åren har bankbranschen vaknat till, och förändrats av, den webbaserade teknologins snabba framsteg, och mobiltelefoner som ger kunderna åtkomst till sina konton så att de kan utföra transaktioner när de vill. Detta har inlett en förändring av kundbeteenden och användarmönster. Istället för att besöka sitt lokala bankkontor har kunderna åtkomst till sina konton och kan överföra pengar med en dator, mobiltelefon eller handdator från var helst de befinner sig i världen.

Online banking-applikationer

Internetbanker har funnits i Indien i nära ett decennium. Dock har det tagit tid för kunderna att anpassa sig på grund av ”bekvämlighet och säkerhet” när tjänsterna ska användas.

”Inom YES BANK prioriterar vi att kunna leverera lösningar som tar hänsyn till dagens och morgondagens kundbehov”, säger YES BANK:s vd H. Srikrishnan. ”Vi identifierade att det allra viktigaste för våra kunder är att vi kan garantera en hög säkerhetsnivå, som ger dem trygghet att använda internetbanker utan oro för förfalskning eller stöld. Därför prioriterade vi att titta på denna fråga och identifiera en lösning som skulle öka kundernas förtroende och tillhandahålla en tillförlitlig och användarvänlig erfarenhet.”

Kundens åtagande YES BANK har åtagit sig att samarbeta med partners som är de bästa inom respektive teknikområde för att kunna garantera aktiv support på begäran som ska uppfylla kundernas nuvarande och framtida krav. Eftersom man är angelägen att tillhandahålla en förstklassig webbaserad tjänst och att skingra kundernas eventuella oro beträffande internetbanker har YES BANK genomfört en stor analys av kundernas användarmönster.

Som en del av analysen granskade YES BANK ett antal säkerhetslösningar hos ledande internetbanker globalt som skulle kunna uppfylla kundernas krav – en strategi och metod som validerats av det ledande analysföretaget Gartner.

Nexus – Lösningen som du väljer

Efter två månaders intensiv utvärdering valde YES BANK Nexus som leverantör av företagets lösning av Secure Application Access. Idag används lösningen för säkra applikationer för internetbanker åt alla direktkunder. Säkerhetsproblem utvecklas snabbt och utgör hot för finansinstitutioner. Genom att använda mekanismen PortWise Authentication Server kan YES BANK förse sina kunder med en säker internetbank – runt om i världen. Därmed kunde YES BANK, som första bank i Indien, införa tvåfaktorsautentisering för att höja kundernas säkerhet. Nexus har branschens första helintegrerade och fullständigt utvidgingsbara mjukvaruplattform för Secure ApplicationCentric Access. Genom att använda mjukvaruplattformen PortWise tillhandahålls helt säker åtkomst till kritisk information och applikationer för interna användare, den mobila arbetsstyrkan och integrerade distribuerade partnernätverk från alla enheter, överallt. Tvåfaktorsautentisering kräver att användaren anger sitt användarnamn och lösenord och har en typ av unik enhet, som mobiltelefon eller handdator, för att ta emot eller generera ett tidsbegränsat engångslösenord.

”PortWise-lösningen är mycket omfattande”, säger Srikrishnan. ”Under det att vi fortsätter att analysera kundbeteenden och användarmönster introducerar vi mer avancerade auktoriseringsmetoder.”

Under nästa år kommer YES BANK att lansera PortWise som en enda applikation för undertecknande åt samtliga företagskunder som använder internetbanken, såväl som för interna system.

Fler förbättringar

”Den omedelbara fördelen som vi har sett är hur kunderna uppfattar oss” noterar Srikrishnan. ”Tekniken måste leverera säkra lösningar på ett smidigt och användarvänligt sätt för att höja våra kunders benägenhet att använda internetbanker. PortWise är flexibel att integreras och tillhandahåller ett antal identifierings- och autentiseringslösningar baserade på olika verksamhetsscenarier och kundbehov.”

”Implementeringsteamet från Nexus kom väl förberedda och med grundlig förståelse för behoven i vår verksamhet. Hela processen från utvärdering till genomförande gick mycket snabbt. Vi förutspår att applikationsplattformen PortWise kommer att användas till ett stort antal lösningar inom vår miljö inom den närmaste framtiden.”

Välj ett annat case