Nexus GO – security made easy

Nexus GO är en onlineportal där Nexus teknologier finns tillgängliga som molntjänster.

Nexus GO webbshop

I Nexus GO webbshop kan du beställa allt du behöver för att producera egna passerkort, inloggningskort och nyckeltaggar, såsom plastkortsskrivare, kodare och identitetsbärare.