Identitetshantering - viktigare än någonsin

Idag är det vanligt att ha kollegor som man aldrig har träffat personligen. Vissa kollegor kan ha börjat under pandemin och har arbetat på distans sedan dess. Flexibiliteten med det nya arbetssättet har många fördelar, men också utmaningar. En av utmaningarna är säker och effektiv identitetskontroll på jobbet.

"Det är vanligt att den som är nyanställd skannar sitt pass eller ID-kort och skickar det till företagets HR-avdelning. Detta tillvägagångssätt har dock nackdelar", säger Olivier Dussutour, VD för Nexus. "Hur verifierar man id-handlingens eller dokumentets autenticitet?"

Organisationer inför hybridstrategier för att medarbetare ska återvända till kontoret efter flera år av hemarbete. Detta ställer krav på att smidigt och säkert kunna utfärda och hantera säkra identiteter för medarbetare.

"Organisationer är medvetna om behovet av en hybridstrategi för återgången till kontoret och utforskar aktivt lösningar och tjänster inom fysisk och digital identitetshantering", förklarar Dussutour.

The new rule for public and private organizations is KYE - Know Your Employee.

“Den nya regeln för offentliga och privata organisationer är KYE - Know Your Employee,” säger Olivier Dussutour, VD för Nexus.

Know Your Employee – KYE

”Tänk på hur viktiga identitetshandlingar är i dagens samhälle, de behövs för att öppna ett bankkonto, hyra en bil eller vid ett husköp. Den som efterfrågar ID-handlingen måste kunna verifiera identiteten hos användaren.” Dussutour fortsätter, “en verifierad och säker identitet är lika viktig inom organisationer. Den gör det möjligt för anställda att få tillgång till sekretessbelagd företagsinformation både fysiskt och digitalt. Digitala resurser kan vara data eller applikationer för att nämna några exempel. "

Organisationer måste begränsa åtkomsten till sina resurser för att skydda sina affärsintressen. Industrispionage är inget nytt fenomen, men utvecklingen visar att tillvägagångssätten är mer sofistikerade än tidigare. ”Ransomware-incidenter sker ofta när anställda infekterar sin organisations system avsiktligt, inte enbart när någon råkat öppna en bilaga eller länk”, säger Dussutour.

"Det är viktigt att du vet vem du anställer", understryker Dussutour. "Vi har alla hört talas om det etablerade uttrycket inom finansbranschen - KYC, det vill säga Know Your Customer. Den nya regeln för offentliga och privata organisationer är KYE - Know Your Employee."

Verifiera identiteten innan du litar på någon

Nexus, som är en del av den Franska IN Groupe-koncernen, erbjuder identitetslösningar för medarbetare och arbetsplatsers IT-miljö. Med Nexus Smart ID kan organisationer utfärda och hantera säkra identiteter för tvåfaktorsautentisering och hantera åtkomstkontroll till byggnader eller applikationer. Lösningen möjliggör också automatisering av processer, samt kryptering och digital signering.

Nexus erbjuder identitetslösningar för medarbetare och arbetsplatsers IT-miljö..

"Våra lösningar och produkter följer europeiska standarder, globala krav och säkerhetsförordningar som GDPR, PSD2, NIS och eIDAS. Vi ser till att all vår data lagras och behandlas i enlighet med europeiska sekretessregler", säger Dussutour.

Säkerhetsmodellen Zero Trust bygger på principen att varje behörig användare och enhet måste autentiseras innan de får tillgång till en organisations resurser. Nexus identitetslösningar och tjänster hjälper organisationer att implementera Zero Trust, bland annat genom att säkerställa utfärdandet och livscykelhanteringen av säkra och verifierbara identiteter till alla användare och enheter inom organisationen.

Läs vår blogg: Is Zero-trust strategy the answer to growing security concerns?

Anställdas identiteter som en tjänst

Säkra identiteter är grundläggande för alla moderna företag. "De molnbaserade Nexus GO-tjänsterna gör det möjligt för företag att snabbt etablera en skalbar lösning för säker identitetshantering", förklarar Dussutour.

"Vi har nyligen levererat ett stort projekt till ett av de största globala teknikföretagen", fortsätter Dussutour. "Med Nexus GO Workforce lanserades ett identitetssystem för hundratusentals användare. Tjänsten driftsattes och administreras av Nexus och kunden får regelbundna uppdateringar och uppgraderingar av programvaran. Båda företagen är stolta över projektets framgång."

Läs våra kundreferenser

Ta reda på hur din organisation framgångsrikt kan utfärda och hantera säkra identiteter med hjälp av Nexus lösningar här

Published

 

 

eIDAS-certifierade tjänsteIDn

Med Nexus standardiserade identitetstjänster kan du enkelt hantera digitala identiteter för dina medarbetare. Med vår erfarenhet och expertis säkerställer vi att du och din organisation får en lösning som fungerar. Våra tjänster uppfyller även EUs hårda krav och strikta säkerhetsregler.

Läs mer

Discover more blogs

IoT (Internet of things) Okategoriserad PKI Whitepaper/Guide

Ensuring trust in the ISO 15118 Plug and Charge Ecosystem

29 juni, 2023
As electric mobility continues to shape the future of transportation, promising trust, convenience, interoperability, and enhanced user experiences...
Okategoriserad Zero Trust

Is Zero-trust strategy the answer to growing security concerns?

7 juni, 2023
With the growing number of cyberattacks targeting operational disruption and reputational damage, organizations are forced to make robust cybersecu...
Okategoriserad

Säkra IoT enheter har aldrig varit viktigare i en utsatt och uppkopplad värld

13 december, 2022
Hoten fortsätter att växa, riktade mot världens 14,4 miljarder uppkopplade enheter. Säkra IoT enheter har aldrig varit viktigare i en utsatt och up...