Säkert IoT med PKI-baserade identiteter

För alla IoT-applikationer är det viktigt att skydda data, användarnas integritet och säkerhet. Intrång kan skada produktion och affärsprocesser, kundernas förtroende och – värst av allt – människors hälsa och liv.

För att möjliggöra heltäckande säkerhet och förhindra cyberattacker mot IoT-tillämpningar kan public key infrastructure (PKI) användas för att utfärda certifikatsbaserade identiteter. Dessa säkra identiteter skyddar IoT-applikationer med stark autentisering av enheter, personer och servrar, krypterad kommunikation och dataintegritet.

HÖR AV DIG

PKIaaS Säkra identiteter för IoT

IoT för olika affärsområden

Utfärda och hantera certifikatbaserade, kryptografiskt säkra identiteter som ej kan förfalkas för IoT-enheter och system, och skapa end-to-end-säkerhet inom följande affärsområden:

Skydda kommunikationen mellan saker

Nexus hjälper dig att skydda alla typer av smarta enheter, så att du kan säkra deras kommunikation och undvika kapning.

 

Hur fungerar det?

Smart ID utfärdar certifikatsbaserade identiteter som inte kan förfalskas och som möjliggör:

Stark autentisering: Certifikatsbaserad autentisering gör så att endast auktoriserade enheter, personer eller servrar kan ansluta till ett nätverk eller en applikation. Vid revokering av certifikat blockeras användaren omedelbart från att ansluta. 

Kryptering och sekretess: Certifikat kan användas för att kryptera kommunikation mellan enheter och tjänster för säker överföring av data över TLS.

Integritet: Digitalt signerade meddelanden baserat på certifikat kan användas för att bevisa datats ursprung och förhindra manipulation. Genom signerad kod görs säkra mjukvaruuppdateringar.

Om SMART ID      SÅ HÄR KÖPER DU                                       

Nexus IoT-How it works

Varför Nexus?

Nexus plattform för IoT PKI har följande viktiga fördelar:

Hög prestanda

Garanterad hög prestanda med en bevisad kapacitet att utfärda 10 000 certifikat per sekund. Erbjuds som en tjänst, garanterat serviceavtal och kapacitet i takt med att ditt företag växer.  

Compliance

Uppfyller kraven för bilindustrin genom att följa standarder som IEEE 1609-2 och ETSI TS 103 097 (V2X) för digitala certifikatformat och gränssnitt, C-ITS för fordon till nät (V2G) och ISO 15118 för plug & charge.

Hög säkerhet

Nexus kvalitetssäkrade PKI-plattform är certifierad enligt Common Criteria EAL4+ och Nexus organisation uppfyller ISO 27001 och TISAX.