Hur vill du implementera din lösning för medarbetare?

Nexus erbjuder flexibel implementation helt utifrån era behov och användingsfall. Läs mer om de olika alternativen nedan. 

Som en tjänst

Kundanpassad eller standardtjänst

Låt oss sätta upp och drifta en kundanpassad Smart ID-lösning för era behov och användningsfall, eller välj bland våra standardtjänster i Nexus GO.

MER om Nexus GO                                    KONTAKTA OSS

Lokal installation

Smart ID-plattformen i din miljö

Du ser till att infrastrukturen finns och implementerar lösningen lokalt, antingen på egen hand eller tar hjälp av Nexus eller våra partner. Välj en fastprismodell eller betala per användare.

TA REDA PÅ MER  

Lokalt + Tjänst

Hybridlösning

Kombinera tjänster och lokala installationer för era behov. Till exempel kan ni låta Nexus administrera en CA (certificate authority) online, men själva hantera era företagsidentiteter i ett lokalt Smart ID-system.

KONTAKTA OSS FÖR PRISER

Låt oss ta hand om din plattform för medarbetaridentiteter

Vi på Nexus är ofta en kritisk del av våra kunders infrastruktur. Med våra molntjänster för medarbetare kan du hålla fokus på informationssäkerhet och säker digitalisering, medan vi tar hand om driften. Vi säkerställer tillgänglighet genom kontinuerliga uppgraderingar och underhåll.

Vi är ISO 27001- och TISAX-certifierade och stöder en strikt rollbaserad accesskontroll och segregerade arbetsuppgifter (segregation of duties), så att fler än en person måste godkänna säkerhetskritiska moment. Vår PKI-plattform är certifierad enligt Common Criteria EAL 4+.

Nexus kan implementera Smart ID-plattformen i ditt företags namn, tillgodose dina specifika behov i fråga om kortvariga certifikat, kombinationer av RFID-tekniker och certifikatsprinciper samt hålla din miljö flexibel för framtida ändringar i nyckelanvändning. 

Vi bygger förtroende för en blandad miljö med människor och saker, där ditt smarta kort är grunden för säkerhet och kan härledas till virtuella smarta kort.

HÖR AV DIG OM DU VILL VETA MER

workplace iot How to buy & deploy - Workforce