Om Nexus Group

Svenskägda Nexus Group är ett innovativt och snabbväxande identitets- och säkerhetsföretag. Vi säkrar samhället genom att möjliggöra betrodda identiteter för människor och saker i den fysiska och digitala världen.

Det mesta av vår teknik är integrerad i vår Smart ID-lösning, som består av standardiserade och lättanvända moduler som gör det möjligt för organisationer att:

  • Utfärda och hantera fysiska och digitala ID:n.
  • Hantera fysisk och digital access.
  • Använda elektroniska signaturer.
  • Utfärda och hantera PKI-certifikat (public key infrastructure).

Säkerhet för den moderna arbetskraften

Med Smart ID-lösningen kan du utfärda, hantera och använda betrodda tjänste-ID:n som gör det möjligt för dina användare att identifiera sig visuellt, logga in, öppna dörrar, göra säkra utskrifter (follow-me printing), skriva under transaktioner, och betala. Tjänste-ID:na utfärdas oftast i form av multifunktionella ID-kort med foton och/eller mobil-ID:n. Hela deras livscykel hanteras i ett centralt system som är enkelt att integrera i dina befintliga företagskataloger och access-system. 

 

Smart ID

 

Smart ID-lösningen kan också användas för att utfärda, hantera och använda medborgar-ID:n och student-ID:n. 

Säkerhet för sakernas internet (IoT)

PKI-plattformen i Smart ID-lösningen har visat sig vara en av de mest kraftfulla på marknaden och har rönt uppskattning bland aktörer inom IoT (internet of things). Vi hjälper till att stärka cybersäkerheten för alla typer av enheter i bland annat fordonsindustrin, telekom och finans. 

 

 

Ett globalt partnernätverk

Nexus har 300 anställda på 17 kontor i Europa, Indien och USA, samt ett globalt partnernätverk. Allt vi gör styrs av våra kärnvärden: we care, we innovate, we are committed.

Nexus Sweden, inklusive alla tjänster (t.ex. Nexus GO och Managed Services), är certifierade i informationssäkerhet enligt ISO 27001: 2013-standarden och eftersom transparens är en förutsättning för förtroende dokumenteras alla våra produkter och tjänster online.