Om Nexus Group

Svenskägda Nexus Group är ett innovativt och snabbväxande produktbolag som utvecklar identitets- och säkerhetslösningar för fysisk och digital access. Säkerhetslösningar för sakernas internet (internet of things, IoT) är också en viktig del i vår produktportfölj.

Förutsättningen för all säkerhet, både fysisk och digital, är att skapa, administrera och använda betrodda identiteter – om du inte vet vem som har nycklarna spelar det ingen roll hur säkra dina lås är. Nexus har möjliggjort tillförlitliga identiteter för människor och saker sedan 1984, och vår teknik är i dag betrodd av ett stort antal organisationer, främst inom offentlig sektor, försvar, industri, sjukvård, utbildning, energi samt finans & e-handel.

PKI-baserade produkter och tjänster

Public key infrastructure, PKI, har visat sig vara det säkraste och mest kostnadseffektiva sättet att implementera säkerhetslösningar för autentisering, elektronisk underskrift och kryptering. Därför är många av våra produkter och tjänster baserade på PKI.

Nexus helhetslösning för Smarta ID:n

Vår flaggskeppslösning, Nexus Smart ID, gör det möjligt för dina användare att identifiera sig visuellt, logga in, öppna dörrar, göra säkra utskrifter (follow-me printing), skriva under transaktioner, och betala – med ett enda Smart ID. Lösningen består av multifunktionella ID-kort med foton (även kallade tjänstekort, företagslegitimationer eller common access cards) samt mjukvara för hantering av olika typer av fysisk och digital access. Nexus Smart ID-lösningen innehåller även funktioner för att enkelt och effektivt hantera hela livscykeln för korten samt för mobil-ID:n och andra identitetsbärare.

Kompatibel med de flesta system för access

Vår helhetslösning är kompatibel med de flesta system för fysisk och digital access. Vi erbjuder även valbara tillägg, såsom en rad metoder för tvåfaktorsautentisering, elektroniska underskrifter som tjänst, unika kortläsare för inpassering, integration med passersystem från ledande leverantörer, samt lösningar för IoT-säkerhet.

Ett globalt nätverk av partners

Nexus har 300 medarbetare på 17 kontor i Europa, Indien och USA, samt ett globalt partnernätverk. Vår mission är att bidra till att skapa ett säkert samhälle, och allt vi gör styrs av våra kärnvärden: we care, we innovate, we are committed.