GO Workplace

Betrodda maskinidentiteter på ett enkelt sätt

IT-miljöer på arbetsplatser omfattar en mängd utrustning: servrar, skrivare, routers, arbetsstationer, mobiltelefoner, etc. Företag och organisationer strävar idag efter en så kallad ”zero trust”-arkitektur, där varje enhet har en egen unik betrodd identitet, och där autentisering och dataintegritet säkerställs i enheternas kommunikation. Detta försvårar avsevärt för så kallade ransomware-attacker.
GO Workplace erbjuder följande fördelar:

 

 

 

 

Varför välja GO Workplace?

Fler och fler kunder efterfrågar lösningar som en tjänst snarare än som installation i egna system. Anledningen är att man vill fokusera på sin kärnverksamhet i stället för att behöva lära sig och underhålla externa lösningar. GO Workplace gör det enkelt och smidigt att utfärda och använda betrodda digitala identiteter för IT-miljön.

Förenkla driften

En strömlinjeformad tjänst som tillhandahåller betrodda identiteter för din IT-miljö, baserade på certifikat.

Undvik driftstörning

Automatiserade processer för certifikathantering gör att risken för att dina maskiner och tjänster blir otillgängliga på grund av utgånget certifikat minskar avsevärt.

Snabbt och enkelt med skalbara tjänster

Kort uppstartstid genom standardtjänst.

 

Hur fungerar det

GO Workplace förenklar livscykelhanteringen av maskinidentiteter baserade på certifikat, genom automatisering och standardiserade arbetsflöden. Under uppstartsprocessen kommer en kundspecifik certifikatutfärdare (CA) att installeras i Nexus säkra moln. Utfärdandet av identiteter sköts automatiskt baserat på API-integration och manuellt av användaren via självservicefunktionen.

GO Workplace stödjer de flesta typer av enheter, eftersom tjänsten har stöd för alla vanliga certifikathanteringsprotokoll. Detta inkluderar enheter som hanteras av ett Mobile Device Management (MDM)-system, som MobileIron, Windows Intune, etc. Lösningen integreras smidigt i existerande IT-miljö och verktyg, ITSM-system, användar- och systemdatabaser och autentiseringslösningar (för t.ex. single sign-on).

Identitetshantering

GO Workplace gör det möjligt för företag och organisationer att snabbt och smidigt utfärda och hantera certifikatbaserade, betrodda digitala identiteter för IT-miljön genom:

  • Automatiserad och självservicehanterad livscykelhantering av certifikat

  • Integration med MSAD eller HR-system, vilket ger en centraliserad hantering

  • Att uppfylla standarder och föreskrifter

  • Common Criteria EAL 4+ certifierad PKI-programvara

Vi tar hand om din identitetshantering och PKI. Du utfärdar betrodda maskinidentiteter.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

 

 

identities for workforce

GO Workforce

GO Workplace kan utökas med GO Workforce, som erbjuder en förenklad livscykelhantering av identiteter för personalstyrkan, genom färdiga arbetsflöden, automatisering och självservicefunktioner.

Med GO Workforce, kan du snabbt och smidigt utfärda och livscykelhantera certifikat-baserade, betrodda digitala identiteter för dina anställda. Tjänsten erbjuder en PKI-lösning av världsklass, livscykelhantering av identiteter, kort och klienter, integration med MSAD och HR-system och funktioner som PIN-hantering.

Nexus tar bort det komplexa och låter dig behålla kontrollen över livscykeln för alla digitala identiteter i ett system, med hjälp av självservice och automatiserade processer.

 

GO Workforce

Varför Nexus

De största fördelarna med GO Workplace är:

Hög säkerhet

Möjliggör en så kallad ”zero trust”-arkitektur, vilket säkerhetsexperter rekommenderar att alla företag ska sträva efter för att kunna digitalisera säkert och undvika cyberkriminalitet.

Helhetslösning

Hantera hela livscykeln för organisationens maskinidentiteter i ett enda system som är både säkert och enkelt att använda.

Enkel hantering

Gör livet lättare för både slutanvändare och administratörer, då lösningen erbjuder automatisering, notiser och självservice.