Förenkla IoT-identiteter

Nexus GO IoT är en tjänst för att utfärda och hantera PKI-certifikat för säker identifiering av IoT-enheter. PKI-certifikat används för autentiserad och krypterad kommunikation mellan enheter samt mellan enheter och molnet, för att registrera nya enheter på ett säkert sätt och skydda mot förfalskning. Därmed upprätthålls integritet, säkerhet och sekretess under enhetens livscykel. 

Tjänsten Nexus GO IoT kan användas när du vill: 

  • Skydda alla anslutna enheter med PKI, även små och batteridrivna
  • Sörja för ett heltäckande skydd i ditt IoT-nätverk
  • Prova ett IoT-system under implementation

Säkra identiteter möjliggör:   

 

Stark autentisering

Certifikatsbaserad autentisering garanterar att bara auktoriserade användare, enheter eller servrar kan ansluta till ett nätverk eller en applikation. Vid revokering av certifikat blockeras användaren omedelbart från att ansluta.

Kryptering och sekretess

Certifikat kan användas för att kryptera kommunikation mellan enheter och tjänster för säker överföring av data över TLS.

Integritet

Digitalt signerade meddelanden baserat på certifikat kan användas för att bevisa datats ursprung och för att upptäcka manipulation. Genom signerad kod görs mjukvaruuppdateringar säkra.

Starta en GRATIS testperiod idag för att testa våra GO IoT identities!

KONTAKTA OSS FÖR EN GRATIS TESTPERIOD

GO IoT identities

Hur fungerar det?

Att konfigurera IoT-applikationer och enheter för användning av PKI-certifikat kräver noggrann planering och implementering. Under testperioden kan du använda tjänsten GO IoT identities för att kunna verifiera din applikation.  

Genom att registrera dig för testversionen av Nexus GO IoT kan du snabbt komma igång och testa tjänsten. Testversionen hjälper dig att utveckla och verifiera administration av certifikat och PKI-baserade säkerhetsfunktioner. 

När du registrerat dig för tjänsten kommer Nexus att skapa en kundspecifik certifikatutfärdare (CA) och certifikathanteringsprocesser enligt kundernas specifikation. Certifikatinnehållet kan justeras och verifieras innan enheter lanseras och tas i drift. 

Testtjänsten är tillgänglig via ett API och passar olika enheter, inklusive resursbegränsade och batteridrivna, med stöd för protokoll som EST-coaps. 

LÄS MER PÅ DOCS

Varför Nexus?

De största fördelarna med Nexus lösning är:

Hög säkerhet

Baseras på PKI-certifikat som möjliggör autentiserad och krypterad kommunikation mellan enheter och mellan enheter och molnet.

Tjänst

Kom igång med PKI-certifikat som en tjänst på ett snabbt och enkelt sätt, för att verifiera den utfärdandet av certifikat med din IoT-applikation. Betala för det du behöver.

 

Flexibilitet

Skalbar och flexibel lösning, som stöder flera standarder och registreringsprotokoll (enrollment protocols) för olika enheter.