Stort behov av säker identifiering

Medarbetare inom kommuner, myndigheter och regioner behöver identifiera sig på ett säker sätt, få tillgång till digitala system och tjänster, kunna passera in-ut till lokaler och ha tillgång till utskrifter (follow-me-print), enkelt, effektivt och utan onödig tidsåtgång.

För oss på Nexus är ett eID för medarbetare en säker ID-handling som du får av din arbetsgivare och som du använder för att identifiera dig i tjänsten, internt och mot andra verksamheter och tjänster i samhället. Det är en kombination av vem du är som person och information (attribut) som beskriver din tjänst och din roll.

 

 

 

TjänsteID skola

Ett eID som används i tjänsten kan ha många funktioner:

  • Ge behörighet till system, webbportaler och övriga digitala källor via säker inloggning.
  • Ge fysisk behörighet att komma in i byggnader, follow-me-print funktioner, tillgång till låsta saker som nyckelskåp och bilar m.m.
  • Att visa vem den anställde är med foto, namn, organisation/tjänsteställe.

Ska fungera och visas på olika sätt, oavsett vilken teknisk plattform och miljö användaren arbetar i:

  • Ett plastkort med foto, digitalt ID och RFID-teknologi för passersystem till byggnader.
  • Virtuella smarta kort för telefoner, surfplattor och bärbara datorer
  • Andra bärare: Yubikey m.fl. lösningar

Ett nationellt tjänste ID 

Regeringen har som målsättning att införa ett nationellt tjänste ID för personer som arbetar inom kommunal och statlig förvaltning. Läs mer om
vad det innebär, här.

 

Hälsa, vård och omsorg samt Utbildning

Olika användargrupper har olika behov och användningsområden samtidigt som en rad krav ska uppfyllas, här finns information för kommuner och regioner hur olika behov och krav kan mötas!

Kommuner som redan valt Nexus lösning

Därför ska ett Tjänste ID ställas ut av arbetsgivaren

Ett Tjänste ID får du av din arbetsgivare eftersom arbetsgivaren ansvarar för att verifiera din identitet och att du får ditt Tjänste ID på ett säkert sätt. Du får ditt ID den första dagen på arbetsplatsen och lämnar tillbaka det dagen du slutar. 

 

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om vad ni 
 kan göra redan idag gällande säkra identiteter!

kontakta oss 

 

 

Varför ska ett eID för medarbetare användas?

När Sverige får ett regelverk för nationellt TjänsteID på plats kan en anställd logga in säkert och på ett betrott sätt få access till flera olika myndigheters system som ex Boverket, Försäkringskassan och Skatteverket. Ett TjänsteID höjer säkerheten markant eftersom användandet av lösenord försvinner, kontroller av behörigheter och identiteter säkerställs och automatiseras i systemet.

Redan idag kan organisationen säkerställa att alla TjänsteID inom ex en kommun har samma säkerhetsnivå och att man har rätt processer i plats för utfärdandet. Viktigt också är att den anställde har en fysisk id-handling med visuell informationen som ex namn, foto, tjänsteställe och att detta visas på samma sätt oavsett roll. För medborgare och brukare av olika tjänster är det en trygghet att kunna se personen har en säker ID-handling och fotot ger ytterligare en möjlighet att kontrollara att personen är den hen utger sig för att vara.

Förutom att höja säkerheten för organisationen, för användaren och för brukaren ska ett elektroniskt ID även effektivisera administrativa processer och rutiner och minimera risken att personer har behörigheter som de inte ska ha, att gamla rättigheter finns kvar i system efter det att personen slutat eller bytt roll. Det måste vara smidigt för användaren att utfärda och använda sitt eID.

 

 

 

 

TjänsteID skola

Kontakt

Kontakta gärna oss på Nexus för mer information. Vi har lösningar för eID för medarbetare!

kontakta oss