Hur vill du implementera din IoT-lösning?

Nexus erbjuder flexibel implementation helt utifrån era behov och användingsfall för att implementera din IoT lösning. Läs mer om de olika alternativen nedan. 

Som en tjänst

Delad eller dedikerad PKI som tjänst

Implementera din IoT lösning

Vår onlinetjänst Nexus GO IoT täcker in typiska användningsfall och följer standardkrav. Om ditt användningsfall kräver en dedikerad tjänst sätter vi upp och driftar ditt PKI fristående inom vår organisation för Managed Services. 

om Nexus GO IoT                                 KONTAKTA OSS

Lokal installation

Smart ID PKI i din miljö

En lokal CA kan vara ett krav beroende på regelverk eller arkitektur, till exempel för en fabriks-CA eller för att skydda telekomnätverk eller uppkopplade fordon (för firmware-over-the-air, FOTA). Du kan implementera lösningen på egen hand eller ta hjälp av Nexus eller våra partner. 

KONTAKTA OSS FÖR PRISER

Tjänst + Lokalt

Hybridlösning

Kombinera tjänst och lokal installation för dina behov, till exempel om du behöver en lokal fabriks-CA tillsammans med en operativ CA eller OCSP Responder som en tjänst. 

KONTAKTA OSS FÖR PRISER

Låt oss hantera ditt PKI

Vi på Nexus är ofta en kritisk del av våra kunders infrastruktur. Med våra molntjänster kan du hålla fokus på att optimera din IoT-applikation, medan vi tar hand om PKI-plattformen. Vi säkerställer tillgänglighet genom kontinuerliga uppgraderingar och underhåll.

Vi är ISO 27001- och TISAX-certifierade och följer strikt rollbaserad åtkomstkontroll och auktorisering inklusive ansvarsfördelning. Vår kärn-PKI är certifierad enligt Common Criteria EAL 4+.

Nexus kan sätta upp en underordnad CA i ditt namn, uppfylla dina specifika behov när det gäller certifikatsprinciper och kortlivade certifikat och hålla din miljö flexibel för framtida ändringar i nyckelanvändning.

Vi skapar förtroende i en miljö med olika typer av enheter, tjänster och användare, oavsett om det är ett storskaligt V2X-system (vehicle-to-everything) eller automatiserad provisionering av certifikat till företagsutrustning såsom datorer, servrar, dev ops-servrar, mobila enheter eller nätverksenheter.

HÖR AV DIG OM DU VILL VETA MER

workplace iot How to buy & deploy - Workforce