Viktiga nyheter hösten 2018 för dig med publika e-tjänster

Under 2018 sker stora förändringar inom den offentliga infrastrukturen i EU när det gäller elektroniska underskrifter och inloggning med godkända e-legitimationer. I den här bloggposten sammanfattar vi de nya spelreglerna och hur vi på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group kan hjälpa dig.

Från den 29 september 2018 ska alla offentliga organisationer som erbjuder publika e-tjänster inom EU kunna ta emot inloggningar med alla e-legitimationer som är godkända enligt EU-förordningen eIDAS (electronic identification, authentication and trust services).

Så kopplas Sverige ihop med EU

E-legitimationsnämnden har den svenska regeringens uppdrag att ta fram den lösning som krävs för att koppla Sverige mot den samordnade europeiska infrastrukturen. Det här sker via Sweden Connect (en proxyfunktion för en så kallad identity provider) som gör det möjligt att integrera svenska och utländska e-legitimationer för inloggning och signering inom EU. En ny teknisk plattform för så kallad indirekt underskrift har också tagits fram.

På E-legitimationsnämndens hemsida finns riktlinjer och regelverk för hur inloggning och underskrift ska utföras för att vara framtidssäkra och anpassade till den nya, federativa infrastruktur som nu växer fram.

Så kan vi på Nexus hjälpa dig

Vi på Nexus fokuserar sedan många år på att erbjuda produkter, tjänster och kunskap som hjälper dig uppfylla så väl din verksamhets som myndigheternas krav på säker inloggning och digital underskrift.

Under det senaste året har vi – i löpande dialog med berörda myndigheter och organisationer, så som bland annat E-legitimationsnämnden, Post- och telestyrelsen och Internetstiftelsen – tagit fram en lösning som hjälper dig uppfylla samtliga nya krav.

Varför välja Nexus?

Det finns 4 viktiga argument för att välja Nexus:

  • Vår lösning är en av väldigt få som kan hantera inloggningar och underskrifter med alla svenska e-legitimationer som är godkända enligt eIDAS, exempelvis Freja eID och AB Svenska Pass.
  • Nexus har redan många svenska myndigheter, landsting och kommuner som kunder.
  • Vi deltar aktivt i det nationella arbetet med att utveckla den offentliga infrastrukturen i Sverige.
  • Vi har kunder runt hela världen, men vi är svenskägda och Sverige är vår viktigaste marknad.

Vill du veta mer? Boka en kostnadsfri konsultation med en av våra experter – vi delar gärna med oss av vår kunskap och våra erfarenheter!

Boka kostnadsfritt möte