Varför man bör välja kort med tekniken MIFARE DESFire EV2

MIFARE är en teknik som används i kort och andra inpasseringsprodukter. Många organisationer använder tekniker som MIFARE Classic eller MIFARE Plus och den senaste utvecklingen av MIFARE är DESFire EV2, vilket innebär den säkraste lösningen för in- och utpassering till kontor, lager, butiker, flygplatser och offentliga byggnader.

Att välja produkter med högre säkerhet för kort och nyckelbrickor blir alltmer aktuellt för de flesta organisationer. Steget till MIFARE DESFire EV2 behöver inte vara långt. De organisationer som redan använder MIFARE Classic eller MIFARE Plus kan uppgradera till den säkrare lösningen MIFARE DESFire EV2. Både tidigare MIFARE teknologier och andra kortteknologier som EM, som används idag har en betydligt lägre säkerhetsgrad. Det innebär att de enkelt kan kopieras och manipuleras, vilket kan utgöra en potentiell risk vid in-och utpassering.

Med MIFARE DESFire EV2 kort och nyckelbrickor får du, förutom en säkrare lösning, också ett längre läsavstånd, vilket i praktiken innebär en bättre användarupplevelse. Väntan på att få en grön signal från läsaren och att dörren öppnas upplevs som kortare. Användaren behöver alltså inte trycka kortet mot läsaren för att få en s k öppnasignal.

Nexus har både kort och nyckelbrickor för MIFARE DESFire EV2 och programmerar även produkter så att de fungerar i olika system. Med Nexus tjänst: Nexus GO Cards, kan företag enkelt och säkert beställa sina kort i en orderportal och få dem levererade för direkt användning.

Kontakta Nexus för säkrare korthantering