SVEBRA väljer mobilt visuellt ID – användare får omedelbar tillgång till sitt ID-kort

Svenska Brandsäkerhetsföretag, SVEBRA, är en branschorganisation för företag som jobbar med brandsäkerhet åt andra företag. Deras medlemsföretag är alla kvalitetsmärkta och uppfyller SVEBRAS kvalitetskrav inom brandsäkerhet. SVEBRA håller även certifieringsutbildningar för medlemmar inom brandsäkerhetstekniker och utrymningsdimensionering. Efter utbildning och examination utfärdas ett ID-kort som bevis på att användare har en viss certifiering. Som en viktig del i digitaliseringsprocessen kan SVEBRA nu även leverera ett digitalt ID-kort till användare som ett bevis på en godkänd utbildning. Det digitala ID-kortet kompletterar SVEBRA fysiska kort.

SVEBRA har automatiserat och effektiviserat sin kortproduktion genom att använda Nexus GO Cards molntjänst. SVEBRAs utbildningssystem har integrerats med Nexus GO Cards via ett API och i samma ögonblick som ett kort är beställt kan användaren ladda ned ett digitalt ID till mobiltelefonen. Där finns även en QR-kod som skannas för att verifiera användarens certifieringsnivå. På det sättet kan användaren omedelbart använda och visa sin nya kompetens. Det digitala ID:et kan användas på iOS och Android plattformar och skyddas av PIN-kod eller genom fingeravtrycksläsning som inte kan missbrukas.

Nexus personaliserar och producerar det fysiska kortet med foto och namn och levererar till användarens adress.

SVEBRA är en av de första kunderna i Sverige som har valt Nexus GO Cards kompletta lösning för att säkra användarnas identiteter, både fysiska och digitala.

Published

OM SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag Utbildning AB


SVEBRA utbildar och certifierar användare på sina medlemsföretag inom brandsäkerhetstekniker och utrymningsdimensionering. SVEBRA representerar ofta branschen och tillfrågas när myndigheter och försäkringsbolag behöver expertutlåtanden, eller när nya lagar och regler ska upprättas.

Låter det intressant? 

Kontakta oss på Nexus så hjälper vi ditt företag eller din branschorganisation igång!

kontakta oss