Support

Svenskägda Nexus Groups identitets- och säkerhetslösningar tillhandahålls till största delen genom ett globalt nätverk av högkvalificerade partners. Våra partners tillhandahåller support i första hand. Om de inte kan lösa ett problem skickar de det vidare till Nexus supportteam.

Om du är kund till en Nexus-partner, vänligen kontakta partnern för support.

Om du är direktkund till Nexus, kontakta vårt supportteam via någon av följande kanaler:

Nexus supportportal: www.support.nexusgroup.com
Telefon Sverige: +46 08 681 08 85
Telefon Tyskland: +49 7243 5488 999
Telefon Asien: +91 9890 161 027

Vill du göra en reklamation? Läs mer här

För Nexus ID06-support, besök nexusid06.se

Vill du ha hjälp med något som inte är en supportfråga? Du hittar kontaktinformation här.

Vill du ha teknisk information om hur du implementerar och använder våra produkter och tjänster? Du hittar den online i Nexus Documentation.

Support produktblad:

Nexus Support Produktblad