Strömsunds kommun väljer GO Workforce för att säkerställa säkra identiteter för sin personal inom vård och omsorg

 

Strömsunds kommun har valt Nexus tjänst GO Workforce för att utfärda och hantera betrodda identiteter för sina medarbetare inom vård och omsorg. Nexus GO Workforce kommer att hjälpa Strömsunds medarbetare att på ett säkert sätt kunna logga in på delade enheter, få tillgång till digitala system, signera digitala dokument samt att identifiera sig.

En utmaning för Strömsunds hemtjänst har varit att säkerställa säkra inloggningar på delade enheter. För kommunen var det nödvändigt att gå ifrån personliga enheter och inloggningsuppgifter till en säkrare lösning.

Med Nexus GO Workforce möjliggörs en säker, skalbar lösning och säkra inloggningar för anställda på kommunens delade enheter. Med tjänsten GO Workforce kan Strömsund utfärda PKI-baserade identiteter åt kommunens medarbetare inom vård och omsorg, som är anpassade efter medarbetarens arbetsroll och behov. Identiteterna kan i sin tur lagras på fysiska smartcards eller på virtuella smartcards på bärbara datorer (TPM-baserade VSCs) och mobiltelefoner (mobila VSCs). 

I en delad enhetsmiljö använder medarbetarna NFC-kompatibla smartkort. Dessa kontaktlösa PKI-smartkort innehåller individuell personalinformation. När korten används i kombination med Nexus Smart ID mobilapplikation, så kan användarna autentisera sig med smartkorten och då få tillgång till program och information.

Förutom säkra inloggningar på delade bärare så kommer Strömsunds kommun att använda sig av Nexus GO Workforce vid signering av digitala PDF-dokument.   

"Det är en perfekt lösning för oss. Dels får vi säkra inloggningar till olika system på ett användarvänligt sätt som fungerar för alla våra medarbetare, oavsett arbetsuppgifter och förutsättningar. Dels kan vi med lösningen legitimera oss gentemot de vi träffar. De ser att vi kommer från Strömsunds kommun och vad vi heter, det inger en trygghet.”, säger Ida Haglund, Enhetschef Teknik och planering / Verksamhetskontroll på Socialförvaltningen, Strömsunds kommun. 

Nexus tjänster och produkter för säkra identiteter skapa unika identiteter för användare. Identiteterna kan användas vid tvåfaktorsautentisering, digital signering och vid Windows-inloggningar. Att Nexus distribuerar lösningarna som en tjänst möjliggör för organisationer att snabbt och smidigt implementera en skalbar lösning, anpassad för organisationens behov.

Published

 

 

Om Strömsunds kommun 

Strömsunds kommun ligger i Jämtland i norra Sverige. 

Vill du veta mer om kundcaset eller om Nexus produkter eller tjänster?

Kontakta oss

Read the latest news

Customer Cases Partner Workforce

Diamond Trust Bank renews its trust in Nexus

22 juli, 2022
To further strengthen its cybersecurity resilience, Diamond Trust Bank chose Nexus Smart ID to enable secure digital access for its employees acros...
Customer Cases PKI

Nexus enables Trust Service Provider, Audkenni, to offer digital security solutions in Iceland

29 juni, 2022
Nexus enables Audkenni to issue next generation qualified digital identities in Iceland Audkenni, the main trust service provider in Iceland, has ...
Customer Cases ID06 News

Nexus ID06 förser Preem med säkra identiteter

20 juni, 2022
Nexus ID06 förser Preem med säkra identiteter Preem levererar värme och energi till över hälften av alla industriföretag och till en tredjedel av ...