Skolverket inför Digitala Nationella Prov (DNP) – 2FA krävs för alla anställda i skolan!

 

För att elever ska kunna genomföra prov digitalt behöver skolor både teknik och kompetens på plats. Därför går Skolverket nu ut med förtydligade anvisningar om att all berörd skolpersonal ska ha tillgång till säker inloggning, som baseras på tjänsteID som är certifierade av DIGG enligt lägst tillitsnivå 2.

Vi på Nexus erbjuder lösningar för att säkerställa medarbetares identiteter, något som passar utmärkt för dig som vill erbjuda säker inloggning i skolans värld!

Med Nexus Tjänste ID får anställda säkra, betrodda identiteter, anpassade för skolmiljön som kan användas i mobilen, digitalt i en dator och/eller på ett fysiskt kort. Givetvis tillkommer inga avgifter per inloggning eller per transaktion för Nexus tjänster knutna till lösningen.

Många kommuner i Sverige är redan användare och kunder hos Nexus och de kan enkelt lägga till skola som ett nytt användningsområde där stöd finns för både Microsoft- och Googlemiljö. För nya kunder kan Nexus lösningar kombineras efter behov och tekniska förutsättningar. Vår nya tjänsteplattform heter GO Workforce, och är specifikt byggd för att erbjuda Tjänste ID på olika bärare/plattformar. Läs mera om de olika modulerna i Nexus GO Workforce här.

Vid införandet av digitala nationella prov ska dessutom varje skolhuvudman erbjuda en ”Identity Provider” (IDP) lösning, vilket är en inloggningsportal som enkelt kopplas upp mot Skolverkets provtjänst via SAML 2.0 (Identitetsintyg). Detta intyg skall visa att inloggning har skett med 2FA genom att signalera ”LoA2” alternativt ”LoA3” beroende på vilken typ av identitet som används, vilket även gäller lösningar som BankID och Freja eID. Du kan läsa mer om Nexus lösning för IDP, här.

Hos Skolverket finns mer information om införandet av digitala nationella prov, här.

Låter detta viktigt och intressant? Hör av dig direkt till Nexus eller till någon av våra partners så berättar vi mer.

 

  • Skolverket ställer krav på tvåstegsautenticering, dvs tvåstegsinloggning (2FA)  främst för lärare och administratörer.

  • Behov av säker inloggning för elever med egen dator.

  • Både lärare och elever behöver ett kort, fysiskt och/eller mobilt, för visuell identifiering och för in-utpassering till lokaler.

 

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer!

kontakta oss

beställ här

 

 

Tillbaka till första sidan för Tjänste ID