Har ni förberett er för Skolverkets nya krav inför Digitala Nationella Prov (DNP)?

För att elever ska kunna genomföra prov digitalt behöver skolor både teknik och kompetens på plats. Därför går Skolverket nu ut med förtydligade anvisningar om att all berörd skolpersonal ska ha tillgång till säker inloggning, som baseras på tjänsteID som är certifierade av DIGG enligt lägst tillitsnivå 2.

Vi på Nexus erbjuder lösningar för att säkerställa medarbetares identiteter, något som passar utmärkt för dig som vill erbjuda säker inloggning i skolans värld!

Med Nexus Tjänste ID får anställda säkra, betrodda identiteter, anpassade för skolmiljön som kan användas i mobilen, digitalt i en dator och/eller på ett fysiskt kort. Givetvis tillkommer inga avgifter per inloggning eller per transaktion för Nexus tjänster knutna till lösningen.

Många kommuner i Sverige är redan användare och kunder hos Nexus och de kan enkelt lägga till skola som ett nytt användningsområde där stöd finns för både Microsoft- och Googlemiljö. För nya kunder kan Nexus lösningar kombineras efter behov och tekniska förutsättningar. Vår nya tjänsteplattform heter GO Workforce, och är specifikt byggd för att erbjuda Tjänste ID på olika bärare/plattformar. Läs mer om de olika modulerna i Nexus GO Workforce här.

Vid införandet av digitala nationella prov ska dessutom varje skolhuvudman erbjuda en ”Identity Provider” (IDP) lösning, vilket är en inloggningsportal som enkelt kopplas upp mot Skolverkets provtjänst via SAML 2.0 (Identitetsintyg). Detta intyg skall visa att inloggning har skett med 2FA genom att signalera ”LoA2” alternativt ”LoA3” beroende på vilken typ av identitet som används, vilket även gäller lösningar som BankID och Freja eID. Du kan läsa mer om Nexus lösning för IDP, här.

Hos Skolverket finns mer information om införandet av digitala nationella prov, här.

Låter detta viktigt och intressant? Hör av dig direkt till Nexus eller till någon av våra partners så berättar vi mer.

Nexus Digital Access, vår IDP, möter inloggningskraven mot DNP

Vissa funktioner har vi efter tester mot Skolverkets valideringsmiljö justerats eller lagts till för att säkerställa bästa funktionalitet. Exempel på funktioner som finns på plats och kan testas är:

  1. Support för signalering av tillitsnivå (LoA) via konfigurerbart stöd för attributet SAML AuthnContext. 
  2. Stöd för ihopslagning av flera fält från AD för attribut i SAML-biljettten 
  3. Justerad support för ”externa” inloggnings-metoder och för mottagande av information och definition av LoA2, LoA3 eller LoA4 från Skolverket.

Som en påminnelse till dig som kör Skolfederation vill vi påminna om att ni skall anpassa metadata till Skolfederations nya design, detta görs via konfiguration i Digital Access.

Kontakta oss om du har frågor kring informationen ovan, vilka versioner som krävs eller om ni vill köra egna tester.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer!

kontakta oss

beställ här