Olika krav och behov för olika användare

Hälsa, vård och omsorg

Medarbetare inom hälsa, vård och omsorg har ofta följande behov:

 • Nya system i molnet kräver säker inloggning med tvåfaktorsautenticering (eller tvåstegsinloggning som det också kallas) dvs 2FA.

 • Behov av tvåstegsautenticering (2FA) även till mobila appar.

 • Behov av en lösning för att hantera delade mobiler inom avdelningar och enheter.

Läs mer om Nexus lösningar för vård, hälsa och omsorg, här

Utbildning

Medarbetare inom skolverksamheten har ofta följande behov:

 • Skolverket ställer krav på tvåstegsautenticering, dvs tvåstegsinloggning (2FA)  främst för lärare och administratörer.

 • Behov av säker inloggning för elever med egen dator.

 • Både lärare och elever behöver ett kort, fysiskt och/eller mobilt, för visuell identifiering och för in-utpassering till lokaler.

Läs mer om Skolverkets nya krav för säker inloggning här.

 

 

 

Vill du veta mer Nexus lösningar för kommuner

Kontakta oss så berättar vi mer om hur ni kan skapa säkra identiteter!

kontakta oss

Ett Tjänste ID ska fungera till allt!

Åtkomst till system

Ett Tjänste ID ska uppfylla följande krav:

 • Användaren ska kunna logga in en gång för att kunna nå alla
  system och tjänster de ska arbeta i, vilket är möjligt med
  SSO - Single Sign On.
 • Inloggning till både datorer och tjänster.
 • Säker anslutning vid arbete hemma med tvåstegsautenticering, 2FA.

Med Nexus Tjänste ID får du en lösning som uppfyller kraven och har många fler funktioner som säker in-utpassering till byggnader, möjlighet till säkra utskrifter m.m. för högsta säkerhet!

 

En bärare till allt!

En bärare kan vara ett fysiskt kort, en mobiltelefon eller en yubikey. Samma bärare ska kunna användas till:

 • Access till de lokaler man arbetar i
 • Print-on-demand
 • Betalningar i slutna betalsystem
 • Tillång till kommunbilar
 • Lås, låsskåp etc
Nexus-Workforce

Med ett Tjänste ID från Nexus får du en komplett lösning!

Så här fungerar det

Med Nexus Tjänste ID får orgnisationen en fungerande lösning för alla olika användargrupper (med dess varierande krav och behov) samt en lösning som ger organisationen full säkerhet, både fysisk (tillgång till lokaler, saker) och digital (tillgång till system och digitala källor) samtidigt som Tjänste ID:et identifierar användaren visuellt med namn, foto och tjänsteställe.

Nexus lösning är uppbyggd kring flera olika moduler och organisationer kan välja vilka moduler som de vill och behöver och de kan implementeras i den takt som passar. Se alla moduler här.

TjansteID