Säkra digitala signaturer

Att använda digital signering är en viktig faktor för organisationer som vill komma igång med sin digitaliseringsprocess. Genom att låta användare signera dokument som avtal och överenskommelser online kan processer snabbas upp, fler får tillgång till dokumenten samtidigt och kan signera omedelbart istället för att vänta på att papper ska cirkulera runt för underskrifter. Med digital signering reduceras kostnader då det arbetskrävande pappersarbetet minimeras samtidigt som spårbarheten ökar vilket underlättar för organisationer att följa och upprätthålla standarder, regelverk och interna policies. 

Med molntjänsten Nexus GO pdf Signing kan användare:

  • Få tillgång till avancerade elektroniska signaturer för dokument som protokoll och avtal
  • Identifiera sig och signera med godkänd e-legitimation eller tjänste ID.
  • Reducera mängden av kostsam pappershantering
  • Få ökad spårbarhet, lösningen visar vem som signerat samt och tidpunkt
  • Säkerställa att regelverk följs

 

Vill du veta mer och komma igång?

  KOntakta oss

Hur fungerar det?

Användare kan signera dokument i Nexus signeringsportal eller så byggs signeringstjänsten in i organisationens existerande system genom ett API (Application Programming Interface). Ett digitalt signerat dokument innehåller information om vem som signerade, när det signerades och genom att använda ett betrott eID, (som Nexus personal mobile app eller BankID), säkerställs att signaturen är äkta och giltig. Ett dokument kan inte ändras efter en digital signering.

Följande lösningar kan användas för att identifiera användare:

  • Nexus mobila app för personlig signering
  • Svenskt BankID
  • Säkra lösningar för identifiering av anställda som Mobilt ID.

De elektroniska identiteter som används från tjänsten Nexus GO klassificeras som "avancerade elektroniska signaturer" enligt EU:s regler för eIDAS - electronic  IDentification, Authentication and trust Services.

Signeringstjänsten kan även kopplas samman med andra lösningar för att hantera och säkra användarnas identiteter, läs mer på Nexus Smart ID Digital Access !

 

Vad kostar det?

Test

Prova tjänsten gratis - få 10 dokumentsigneringar utan kostnad. 

0 SEK per månad.

0 SEK per signerat dokument under testperioden.

Prova nu!

Månadsavgift

Du kommer att få en fast månadsavgift oavsett hur många dokument som signeras. Kontakta oss för mer information och för att komma igång!

 

kontakta oss

Varför Nexus

De stora fördelarna med att använda Nexus tjänst Digital Signering är:

Som molntjänst

Eftersom det är en molntjänst kan du komma igång redan idag, utan installationer och utan investeringar. 

Flexibel och enkel att använda

Nexus GO Signing är enkel att använda och det går snabbt att komma igång med tjänsten.

 

Säkerhet och spårbarhet

Pålitliga och säkra elektroniska signaturer som följer eIDAS och liknande regelverk.

Här finns mer teknisk information om tjänsten (på engelska):

DOCS