Solna Kommun väljer Nexus GO Cards för säkra identiteter till anställda

Vi på Nexus är stolta och glada över att Solna Stad, en stor kommun inom Stockholmsområdet, har valt Nexus lösning för att säkra identiteter för alla anställda inom de olika förvaltningarna, exempelvis omsorg och stöd, barn och utbildning och tekniska enheten. Solna Stad har ett stort antal kommuninnevånare men  många företag har också etablerat sig i kommunen på grund av det gynnsamma företagsklimatet. 

Då många människor arbetar inom kommunens olika administrativa enheter behöver Solna Stad säkerställa att anställda kan identifiera sig visuellt, de säkra identiteterna ska även inkludera möjlighet för in-utpassering till olika lokaler med rättigheter som styrs av olika behörigheter och tidpunkter. Att kunna hantera och säkra identiteter inklusive rättigheter för in-utpassering på ett effektivt och smidigt sätt är viktigt, speciellt som det inom kommunen finns många olika inpasseringssystem med olika RFID teknologier att ta hänsyn till och att, trots det, kunna hantera rättigheter och behörigheter effektivt var en viktig faktor när Solna Stad valde Nexus.

“Nexus GO Cards beställningsportal är enkel och användarvänlig och har de viktiga funktionerna som vår organisation behöver för att kunna öka effektiviteten och minimera administrationen. Det handlar om att få en total överblick över företagets alla kort, kunna hantera behörigheter på ett säkert sätt från ett enda system.” säger Marcus Qvennersted, Säkerhetsdirektör på Solna Stad. 

Nexus tjänst GO Cards säkerställer att varje beställt kort får rätt kodning, rätt behörighet och rätt säkerhetsnivå för det system det ska användas i. Beställningsportalen gör det enkelt att hålla koll på det totala antalet kort, inklusive tillfälliga kort och besökskort. Från portalen kan kort spärras, giltighetstider ändras och beställningar korrigeras, enkelt och effektivt.

“Nexus erfarenhet och goda rykte som ett högkvalitativt säkerhetsföretag passade väldigt bra in på vad vi letade efter och vi ser fram emot vårt samarbete" fortsätter Marcus Qvennersted.

Published

Solna Stad
Solna är en stad i stark tillväxt med ca 83.000 innevåndare. Sedan år 2000 har stadens befolkning växt med 25 procent.

Mer information

Du kan läsa mer om tjänsten Nexus GO Cards här


Tycker du att det låter intressant?
kontakta oss