Virtuella smarta kort

Vad är virtuella smarta kort?

Virtuella smarta kort använder PKI-baserade identiteter i en säker Windows-miljö, för att låta användare slippa lösenord och använda stark autentisering, signering och kryptering på ett smidigt sätt. De fungerar som fysiska smarta kort, men är helt digitala.

Med virtuella smarta kort får du intuitiv och användarvänlig tvåfaktorsautentisering (2FA). De är också ett ekonomiskt val, eftersom de utnyttjar den befintliga tekniken som används i många datorer, vilket innebär att du inte behöver utfärda och hantera hårdvarutoken, smartkort eller smartkortsläsare.  

Virtuella smarta kort ingår i Smart ID Digital ID, med automatiserad livscykelhantering och självbetjäning.

LÄS MER OM DIGITALT ID

Hur fungerar det?

Korten finns på din dator och har samma säkerhetsnivå som ett fysiskt smartkort. Nycklar skapas och lagras säkert på TPM-chippet (Trusted Platform Module), som finns på de flesta datorer.

Med Smart ID Desktop App kan du ge ut och hantera virtuella smarta kort, baserat på Microsoft-teknikerna Virtual Smart Card (VSC) och Universal Windows Platform (UWP). Lösningen använder inbyggda Microsoft minidrivers för kommunikation med VSC.

Smart ID Desktop App används tillsammans med ett backend-system för att hantera autentisering och signering.

LÄS MER PÅ DOCS

Användningsområden:

  • Windows-inloggning
  • Säker åtkomst till digitala resurser
  • Tvåfaktorsautentisering
  • Signering av dokument och e-post
  • E-postkryptering

 

Kombinera med andra lösningar

Lägg till följande Smart ID-moduler för en komplett lösning som uppfyller alla dina behov:  

Varför Nexus?

De största fördelarna med Nexus lösning är:

Minska kostnaderna

Minska kostnader och administration genom att utnyttja befintlig teknik i användarnas datorer istället för att bekosta hårdvarutoken eller smartkort.

Färdiga att använda

Är lätta att använda – du behöver bara installera och aktivera appen för att komma igång.


Hög säkerhet

Slopa lösenorden och använd stark autentisering på ett smidigt sätt.