Vad är corporate PKI?

Ett företags-PKI kan utfärda och hantera betrodda identiteter för personer, bärare och tjänster och därigenom skapa grunden för informationssäkerhet i en organisation.

Nexus Smart ID Corporate PKI (public key infrastructure) är en välbeprövad PKI-plattform med de roller, principer och rutiner som behövs för att utfärda och hantera säkra, certifikatsbaserade identiteter.

Hör av dig

Säkra identiteter möjliggör:  

 

Stark autentisering

Certifikatsbaserad autentisering garanterar att bara auktoriserade användare, enheter eller servrar kan ansluta till ett nätverk eller en applikation. Vid revokering av certifikat blockeras användaren omedelbart från att ansluta.

Kryptering och sekretess

Certifikat kan användas för att kryptera kommunikation mellan enheter och tjänster för säker överföring av data över TLS.

Integritet

Digitalt signerade meddelanden baserat på certifikat kan användas för att bevisa datats ursprung och för att upptäcka manipulation. Genom signerad kod görs mjukvaruuppdateringar säkra.

How the Nexus corporate pki works

Hur fungerar det?

Smart ID Corporate PKI är en flexibel och skalbar lösning som kan användas av alla organisationer för att utfärda, hantera och validera certifikatbaserade digitala identiteter för personer, infrastruktur och saker. 

Nexus Smart ID Corporate PKI har följande funktioner:

  • Erbjuder en komplett PKI-plattform (pubilc key infrastructure) för att ge ut och hantera säkra identiteter. 

  • Kan automatisera och hantera certifikat för personer, hårdvaruenheter som servrar och routrar och för DevOps-processer. 

  • Möjliggör hög säkerhet genom inbyggda principer för att utfärda certifikat, till exempel fyra ögon-principen för konfigurationsändringar. 

  • Tillåter lagring av certifikat på olika medier genom stöd för många protokoll för certifikatregistrering (certificate enrollment protocols). 

  • Ansluter till hårdvarusäkerhetsmoduler (HSM) för säkert utfärdande och lagring av CA-nycklar. 

  • Synkroniserar identitetsdata med en ansluten katalogtjänst. 

  • Kan kombineras med publikt betrodda certifikat (via SCEP eller ACME) till exempel för säker e-post och publika webbservrar. 

  • Stöder arkivering och återställning av nycklar (key archiving and recovery). 

Läs mer pÅ Docs

Kombinera med andra lösningar

Lägg till följande Smart ID-moduler för en komplett lösning som uppfyller alla dina behov:  

Varför Nexus?

De största fördelarna med Nexus lösning är:

Beprövad säkerhet

Baserad på standardprodukter som är välbeprövade i verksamhetskritiska miljöer och tillverkade i Sverige.

Compliance

Möjliggör efterlevnad (compliance) av lokala och internationella bestämmelser genom smidig hantering, spårbarhet och automatiserade processer.

Lokalt eller som en tjänst

Kan implementeras i företagets trust center eller beställas som en tjänst från Nexus eller en av våra partners. Kan köras i miljöer med flera instanser.