Är du medveten om dessa utmaningar?

IoT har inneburit otroliga förbättringar inom sjukvården, såsom lösningar för fjärrövervakning, automatiserad behandling och realtidspositionering, som kan ge lägre kostnader, bättre patientupplevelse, bättre logistik kring läkemedelslager samt minskat svinn.

IoT innebär dock även säkerhetsutmaningar. Organisationer kan bötfällas kraftigt enligt EU:s direktiv Network and Information Systems (NIS) om de inte säkerställer att omfattande cybersäkerhetsmekanismer finns på plats. Säkerhetsutmaningar för IoT inom sjukvården är till exempel:

  • Förhindra cyberattacker som kan ge otillåten tillgång till patientjournaler, manipulation av medicindosering och sabotage av sjukvårdsutrustning
  • Följa strikta, nationella regler och lagar avseende sjukvårdssäkerhet

VILL DU VETA MER?

Kundcase

Hur Region Stockholm skyddar sin sjukvårdsutrustning med PKI

Region Stockholm använder Nexus Smart ID PKI-plattform för att utfärda och hantera livscykeln för miljontals certifikat med hjälp av automatiseringsprotokollen ACME och EST.

Läs hela fallet här

 

Region Stockholm
IoT Healthcare

Hur fungerar det?

Public key infrastructure (PKI) är en bra lösning för att klara av utmaningarna inom IoT i sjukvården och bidrar till att säkra den pågående digitaliseringen. Säkra identiteter till uppkopplad sjukvårdsutrustning medför end-to-end-säkerhet mellan enheterna vilket bidrar till att göra hela IoT-systemet är pålitligt och tillgängligt.

Nexus Smart ID och GO IoT-tjänsten som baseras på Smart ID, bygger på mogna, skalbara, pålitliga, kontinuerligt testade och underhållna produkter. Lösningen stödjer multipla CA:n och hjälper dig att anpassa PKI-hierarki, administration och rapportering efter dina behov. Nexus lösning erbjuder automatiseringsmöjligheter och används av många organisationer världen över.

LÄS MER PÅ DOCS

Nytt IoT-forskningsprojekt syftar till att möjliggöra pålitlig och kvalitativ äldreomsorg

SecureCare avser att designa, bygga och leverera ett ”smart” sjukvårdssystem för befolkningen – äldre såväl som yngre och friskare – som kan användas som modell och byggas ut i större skala.
Genom att utrusta vårdkrävande personers rum med internetuppkopplade sensorer, är det möjligt att ge mycket bättre vård till mycket lägre kostnad – den svåra biten är att se till att internet of things (IoT)-tillämpningarna är säkra.
För att åstadkomma detta är alla uppkopplade sensorer försedda med en unik digital identitet, baserad på public key infrastructure (PKI)-teknologi.

LÄS MER OM FORSKNINGSPROJEKTET

secure-care-640x410

Varför Nexus?

Nexus plattform för IoT PKI har följande viktiga fördelar:

Har testats över hela världen

Används i kritiska, storskaliga installationer av flera av de största mobiloperatörerna över hela världen.

Hög säkerhet

Beprövad säkerhet som Nexus kvalitetssäkrade PKI-plattform certifieras enligt Common Criteria EAL4+ och Nexus organisation överensstämmer med ISO 27001 och TISAX.

Erbjuds som tjänst

Erbjuds som en tjänst, garanterat serviceavtal och kapacitet i takt med att ditt företag växer