Vad är fysiska identiteter?

Fysiska identiteter är RFID-baserade identiteter som lagras på passerkort eller nyckelbrickor. Alla personer som har tillträde till din organisation bör ha en högkvalitativ säkerhetsnyckel. Radiofrekvensidentifiering (RFID) kan användas av anställda, konsulter och besökare för fysisk access till anläggningar och byggnader, follow-me printing, betalning eller parkeringslösningar.  

Smart ID Physical ID management är en uppsättning processer för att utfärda, underhålla och blockera identiteter under hela livscykeln med hjälp av självbetjäning och integration i vanliga företagssystem, såsom en företagskatalog. 

HÖR AV DIG

 

Dessa fysiska ID:n kan användas:  

 

Fysisk ID hantering

Hur fungerar det?

Fysisk ID hantering som en tjänst låter dig beställa kort eller nyckelbrickor från Nexus med en knapptryckning. Alternativt kan du få en lokal lösning, med självbetjäningsfunktioner, kortskrivare, kortläsare, kort och tillbehör.

Smart ID Physical ID management / Fysisk ID hantering har följande funktioner:

  • Livscykelhantering av RFID-kort och nyckelbrickor
  • Processer som följer praxis för vanliga användningsfall
  • Självbetjäning och automatiserade arbetsflöden  
  • Godkännandesteg för att säkerställa säkert utfärdande av identiteter
  • Synkronisering av data med en katalogtjänst
  • Objekthistorik och rapportering för att underlätta granskning och efterlevnad

LÄS MER PÅ DOCS

Kombinera med andra lösningar

Lägg till följande Smart ID-moduler för en komplett lösning som uppfyller alla dina behov:  

Varför Nexus?

De största fördelarna med Nexus lösning är:

Compliance

Möjliggör efterlevnad (compliance) av lokala och internationella bestämmelser genom smidig hantering, spårbarhet och automatiserade processer.

Smidig hantering

Innehåller användningsfall enligt praxis för hela livscykeln från onboarding till offboarding. 

Komplett lösning

Integreras i befintliga katalogtjänster och bidrar till att minska kostnader och administration med hjälp av självbetjäning och automatisering.