Är du medveten om dessa utmaningar?

IoT är en av hörnpelarna inom energisystem och smarta elnät. Olika enheter i elnätet kommunicerar över ett nätverk och delar data för att göra systemet ”smart” och kostnadseffektivt. IoT spelar också en viktig roll inom nyckelområden såsom automatisering och big data.

Energisystemens digitalisering och transformation till IoT innebär dock även utmaningar avseende säkerheten. Organisationer kan bötfällas kraftigt enligt EU:s direktiv Network and Information Systems (NIS)-direktiv om de inte säkerställer att omfattande cybersäkerhetsmekanismer finns på plats. Säkerhetsutmaningar för IoT inom energisystem inkluderar:

  • Säkerhetsaspekten förbises ofta initialt i brådskan att koppla upp systemet mot internet
  • IoT-lösningar och processer som appliceras på gamla system genererar ofta intresse bland hackare och andra illvilliga aktörer
  • Massiv press att möta strikta säkerhetskrav som syftar till att säkerställa att energisystemen som del av den kritiska infrastrukturen alltid är skyddade och tillgängliga

VILL DU VETA MER?

Kundcase

Hur Energa säkrar sin IoT-infrastruktur med PKI

Energa stöder flera olika Smart Meter-leverantörer, automatiskt och manuellt utfärdande av certifikat för routers, gateways och lastbalanserare. Med Smart ID IoT PKI uppnår Energa end-to-end-säkerhet och möjligheten att utfärda certifikatbaserade och kryptografiskt säkra identiteter som ej kan förfalskas.

Läs hela fallet här

 

Energa
Energy IoT

Hur fungerar det?

De stora säkerhetsutmaningarna inom energisektorn har gjort att många aktörer förlitar sig på avancerad public key infrastructure (PKI). PKI-plattformar möjliggör en säker digitalisering och förbättrad säkerhet. Säkra identiteter säkerställer end-to-end-säkerhet mellan enheterna i det smarta elnätet och en IoT-plattform samt hjälper till att garantera energisystemets pålitlighet och tillgänglighet.

Nexus Smart ID och GO IoT-tjänsten som baseras på Smart ID, bygger på mogna, skalbara, pålitliga, kontinuerligt testade och underhållna produkter. Lösningen stödjer multipla CA:n och hjälper dig att anpassa PKI-hierarki, administration och rapportering efter dina behov. Nexus lösning erbjuder automatiseringsmöjligheter och används av många organisationer världen över.

LÄS MER PÅ DOCS

Varför Nexus?

Nexus plattform för IoT PKI har följande viktiga fördelar:

Har testats över hela världen

Används i kritiska, storskaliga installationer av flera av de största mobiloperatörerna över hela världen.

Hög säkerhet

Beprövad säkerhet som Nexus kvalitetssäkrade PKI-plattform certifieras enligt Common Criteria EAL4+ och Nexus organisation överensstämmer med ISO 27001 och TISAX.

Erbjuds som tjänst

Erbjuds som en tjänst, garanterat serviceavtal och kapacitet i takt med att ditt företag växer