Vad är digitala identiteter?

Digital ID Hantering baseras på PKI-certifikat (public key infrastructure) och lagras på smarta kort, Yubico-enheter eller virtuella smarta kort på mobiltelefoner eller bärbara datorer. Dessa digitala identiteter kan användas av anställda och kunder för att logga in i Windows med tvåfaktorsautentisering (2FA), komma åt molnresurser och servrar, skicka krypterade e-postmeddelanden och signera dokument digitalt.

Smart ID Digital ID management är en uppsättning processer för att utfärda, underhålla och blockera identiteter under hela livscykeln genom integration i olika företagssystem. Enkelt och effektivt för både administratör och användare. Kontakta oss för att komma igång!

kontakta oss 

 

Dessa digitala ID:n kan hanteras:

 

Digital ID Hantering

Hur fungerar det?

Äldre system består ofta av separata lösningar från olika leverantörer, till exempel ett eller flera smartkort, klientprogramvaror, korthanteringssystem och certifikatutfärdare (CA).

Med Smart ID Digital ID management tar Nexus bort komplexiteten och låter dig hantera hela livscykeln för alla typer av digitala identiteter i ett system, med hjälp av självbetjäning och automatiserade processer.

Smart ID Digital ID management har följande funktioner:

  • Livscykelhantering av smartkort och virtuella smartkort
  • Mobilapp för en bra användarupplevelse med virtuella smartkort
  • Processer som följer praxis för vanliga användningsfall
  • Självbetjäning och automatiserade arbetsflöden
  • Godkännandesteg för att säkerställa auktoriserat utfärdande av identiteter
  • Synkronisering av data med en katalogtjänst
  • Integration med certifikatutfärdare (CA:n) från flera leverantörer
  • Objekthistorik och rapportering för att underlätta granskning och efterlevnad av regler

LÄS MER PÅ DOCS

Kombinera med andra lösningar

Lägg till följande Smart ID-moduler för en komplett lösning som uppfyller alla dina behov:  

Varför Nexus?

De största fördelarna med Nexus lösning är:

Compliance

Möjliggör efterlevnad (compliance) av lokala och internationella bestämmelser genom smidig hantering, spårbarhet och automatiserade processer.

Smidig hantering

Innehåller användningsfall enligt praxis för hela livscykeln från onboarding till offboarding. 

Komplett lösning

Integreras i befintliga katalogtjänster och bidrar till att minska kostnader och administration med hjälp av självbetjäning och automatisering.