Vad är digital access/ digital åtkomst?

Säker digital åtkomst avser anställdas, kunders eller medborgares rättigheter att logga in i en organisations digitala resurser, lokala servrar eller molnbaserade system. För hög säkerhet rekommenderas multifaktorautentisering, alltså att en användare måste presentera två eller flera separata bevis för sin identitet. Och hög säkerhet behöver inte vara krånglig för användaren, snarare tvärtom - smidig användning är viktig.

Smart ID Digital access management är en uppsättning processer för hur du hanterar säker sigital åtkomst för användare till rätt digitala resurser. Kontakta oss för att komma igång!

kontakta oss

Dessa digitala ID:n kan användas:  

 

Nexus-Digital Access

Hur fungerar det?

Smart ID Digital access management erbjuder många metoder för multifaktorautentisering, auktorisering av användare genom accessregler och en accessportal som samlar alla tillgängliga resurser. Identitetsfederering och single sign-on (SSO) gör så att användare får tillgång till flera applikationer och system med en inloggning. 

Smart ID Digital Access Management har följande funktioner:

  • Kan fungera som en identitetsleverantör (identity provider) mot Nexus tjänster eller externa tjänster. 
  • Hanterar säker access till alla typer av digitala resurser som är installerade lokalt eller finns i molnet.
  • Skyddar resurser mot obehörig åtkomst genom stöd för olika metoder för multifaktorautentisering.
  • Hjälper slutanvändare att enkelt komma åt alla sina resurser genom single sign-on och federation.
  • Gör administrationen smidig och säker genom användning av accessregler.
  • Synkroniserar identitetsdata med en ansluten katalogtjänst.

LÄS MER PÅ DOCS

Kombinera med andra lösningar

Lägg till följande Smart ID-moduler för en komplett lösning som uppfyller alla dina behov:  

Varför Nexus?

De största fördelarna med Nexus lösning är:

Hög säkerhet

Säkrar digitala resurser på lokala servrar eller i molnet med multifaktorautentisering. 

Användbarhet

Erbjuder slutanvändare single sign-on till alla sina resurser.

Komplett lösning

Fungerar som en central säkerhetsgateway, tack vare stödet för olika typer av resurser och autentiseringsmetoder.