SecureCare IoT

Uppkopplad, säker och leverantörsoberoende sjukvård

IoT-forskningsprojektet SecureCare har avslutats framgångsrikt. Syftet med projektet var att utforma och implementera en skalbar sjukvårdslösning inom IoT för medborgare. Deltagare i projektet var Solna Stad, RISE, Alleato och Nexus Group.

Projektet har visat hur en IoT-tillämpning säkert kan samla in data från resursbegränsad hälsovårdsutrustning, t.ex. batteridrivna sensorer som detekterar när en patient ramlar ur sängen, samt hur säker åtkomst till insamlad sensordata för olika användare kan åstadkommas.

En viktig egenskap med IoT-tillämpningen är att den är helt baserad på standarder, vilket innebär att de olika komponenterna i lösningen är leverantörsoberoende. Det förhindrar exempelvis vårdgivare från att bli låsta till specifika leverantörer och deras produkter/tjänster.

Det nyligen framtagna certifikathanteringsprotokollet EST-coaps spelar en nyckelroll i att begränsade IoT-sensorer kan skicka data på ett säkert sätt i en standardbaserad lösning, medan certifikat-baserad multifaktorautentisering (MFA) utgör grunden för säker åtkomst till insamlad sensordata.

Mer information om projektet och IoT-tillämpningen beskrivs i detta filmklipp.

SecureCare har finansierats av det strategiska innovationsprogrammet Internet of Things Sweden, som i sin tur finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

 

Published