SecureCare för vård- och omsorgspersonal

Nexus har deltagit i forskningsprojektet SecureCare tillsammans med Solna Stad, RISE och Alleato. SecureCare-projektet har visat hur en IoT-tillämpning säkert kan samla in data från resursbegränsad hälsovårdsutrustning, t.ex. batteridrivna sensorer som detekterar om en patient ramlar ur sängen. Projektet har också visat hur insamlade sensordata används på ett säkert sätt med bibehållen integritet och sekretess.

I ett tidigare inlägg tog vi upp ämnet ”säker insamling av data från resursbegränsade IOT-enheter” och dess utmaningar. I detta inlägg så fokuserar jag på behovet av säker åtkomst till den insamlade datamängden, där integritet och sekretess är avgörande för att möjligheten till ett säkert användande av den insamlade informationen.

Samtidigt ställer hanteringen av denna typ av personlig information höga krav på system och vårdappar gällande integritetsskydd, noggrannhet samt vem som skall ha tillgång till funktionerna som tillhandahålls. Antalet system och elektroniska funktioner kommer inte att minska över tid. Kraven på bättre kvalitet ökar, parallellt med krav på effektivisering och kostnadsbesparingar inom vård och omsorg.

Hur säkerställer vi vem som har access till informationen och funktioner i system och appar? Det görs genom att använda betrodda identiteter, två-faktors-autentisering (2FA) och accesskontroll för personal som skall ha tillgång till denna information. Det är viktigt att ha individuella användare och spårbarhet i systemen för att säkerställa att inte information missbrukas.

En smidig två-faktor-autentiseringslösning med single-sign-on (SSO) för personal ger dem en enkel och trygg inloggning som tillåter deras fokus att vara på att vårda de äldre och inte på säkerhet eller lösenord, även i de fall där inloggningsenheter delas av personal.

Ett bra motto för en IT-organisation är att det alltid skall vara enklast för användaren att göra rätt. I detta fall skulle det underlätta för användarna att ha ett smart kort med en 6-siffrig pinkod som ger säker inloggning i de olika systemen och vårdapparna via single-sign-on (SSO).

I SecureCare videon visar vi hur en omsorgspersonal loggar in med smart kort via en delad mobil till sin vårdapplikation.

 

Published

Läs mer
Smart ID, säkra identiteter för medarbetare, kan vara ett fysiskt smart kort eller ett virtuellt smart kort på en telefon eller dator och kan användas för både fysisk och digital åtkomst, utan lösenord.

Läs mer