Är du medveten om dessa utmaningar?

Många organisationer står inför utmaningar när de säkrar sin arbetsplatsutrustning.

De måste:

 • använda automatisering i stället för manuella processer för att förhindra att certifikat blir ogiltiga.
 • se till att det inte finns några obehöriga enheter i nätverket.
 • följa regelverk och säkerställa integritet. 
 • minska risken för avbrott i tjänster på grund av utgångna certifikat.
 • öka medvetenheten om kända enheter i nätverket.

VILL DU VETA MER?

 

 

 

Identities-for-workplace-640x410
Nexus-Identities Workplace-APIs v2 2

Hur fungerar det?

Med Smart ID Workplace IoT kan du automatisera företagets utfärdande av certifikat för både domänenheter, till exempel datorer och servrar, och icke-domänenheter, till exempel DevOps-servrar, mobiler och nätverksenheter. Tekniken hjälper företagets IT-avdelning att enklare hantera hela livscykeln för deras interna och externa PKI-baserade certifikat.

Nexus lösning stöder öppna standarder som SCEP, EST och ACME i motsats till proprietära lösningar.

Eftersom säker kommunikation är avgörande i stora organisationer och förutsättningar och miljöer ser olika ut, erbjuder Nexus valfrihet genom en flexibel implementation, till exempel i ett datacenter eller med en hybridlösning. 

Nexus minskar komplexiteten och låter dig hantera livscykeln för alla digitala identiteter i ett system, med hjälp av självbetjäning och automatisering.

Smart ID Workplace IoT har följande huvudfunktioner:

 • Enhetsregistrering manuellt eller i partier, ansluten till AD eller ITSM (till exempel ServiceNow) och med valfria godkännandesteg för spårbarhet.
 • Automatisk certifikatregistrering och -förnyelse, via olika profiler och mallar, till exempel ACME, SCEP, WinEP, EST och Intune, och med manuella processer som reservsystem.
 • Övervakning av utfärdade och utgående certifikat, misslyckade registreringar, deaktivering och återkallande.
 • Förändrat ägarförhållande för utrustningen.
 • Integration av offentligt betrodda certifikatutfärdare (CA) från flera leverantörer
 • Objekthistorik och rapportering för att möjliggöra granskning och efterlevnad

VILL DU VETA MER?

 

 

 

workplace iot How to buy & deploy - Workforce

82%

av alla organisationer har upplevt systemavbrott på grund av ogiltiga certifikat.

100%

automatisering av certifikat utan extra implementation.

0 min

driftstörningar på grund av utgångna certifikat.

Varför Nexus?

De största fördelarna med Nexus lösning är:

Automatisering

Garantera konstant säkerhet genom att automatisera alla kritiska identitets- och certifikatsprocesser

Framtidssäkrad lösning

Stöder alla dina enheter genom öppna standarder och protokoll, samt identiteter från både interna och offentliga PKI.

Compliance

Möjliggör efterlevnad (compliance) av lokala och internationella bestämmelser genom smidig hantering, spårbarhet och automatiserade processer.