Så fungerar säker molndrift

Känns begrepp som “molndrift” och “cloud” lite svåra att greppa? Vi har summerat de största fördelarna med att drifta era program via en molnlösning.

Att samla företagets program och applikationer i ett digitalt moln är ett smart sätt för att drifta alla system på ett ställe. Detta ökar skalbarheten i lösningen och kräver färre servrar då kapaciteten kan anpassas efter molnets volym vid ett givet tillfälle.

Hur säkra är då dessa “moln”?

Till skillnad från en stationär hårddisk slipper du genom molnlagring risken för överhettning, stöld eller haveri. Samtidigt medför molndriften andra typer av risker, som exempelvis dataintrång, otrygg autentisering eller osäker drift.

Slopa användarnamnet

En stor säkerhetsrisk med molndrift är autentiseringen. Säker identitetskontroll bör alltid föregås av en tvåstegsautentisering med hjälp av exempelvis tjänstekort, fingeravtryck eller sms-verifiering. Detta försvårar möjligheten till intrång och ger era system en extra livförsäkring.

Utlokalisera driften

Många företag väljer att utlokalisera driften av sina IT-system för att slippa köpa in och underhålla egna servrar. Detta kan på lång sikt bli mindre kostsamt och gör att företaget bara behöver betala för den faktiska kapacitet som används. En utlokalisering innebär dessutom kontinuerligt underhåll, konstant backup och hög säkerhet, såvida det sker via en etablerad och erkänd leverantör.

Vill du veta mer? Läs vårt kundcase om SBAB och hur de valde att lyfta sina IT-system till molnet, via driftlösningar från Nexus.