Så möjliggör Luxemburg utbredd användning av e-tjänster inom privat och offentlig sektor

Alla människor som bor och arbetar i Luxemburg kan få elektroniska identiteter (eIDn) som utfärdas av Luxemburgs nationella eID-leverantör LuxTrust. Det nationella eIDt möjliggör utbredd användning av e-tjänster inom den privata och offentliga sektorn i Luxemburg på ett enhetligt sätt. ”Folk kan få ett privat eID och ett jobb-eID, vilka lagras centralt och nås via mobilappar, smarta kort eller säkerhetsdosor”, säger Pascal Rogiest, VD för LuxTrust.

Exempel på organisationer som erbjuder e-tjänster till allmänheten är statliga myndigheter, e-handelssajter, banker och livförsäkringsbolag.

”Många organisationer vill även skydda sina interna applikationer och göra det möjligt för sina anställda att göra juridiskt bindande digitala signaturer. I det professionella eIDt är information om företaget inkluderat, vilket gör det möjligt för en anställd att både teckna avtal med externa parter samt signera interna dokument”, säger Pascal Rogiest.

För att få ett eID besöker människor som lever eller arbetar i Luxemburg antingen LuxTrust eller en av Luxemburgs banker.

”Identifiering ansikte mot ansikte och kontroll av fysiska identitetshandlingar görs, liksom rutiner för att förhindra penningtvätt. Det utfärdade eIDt kan sedan användas för alla e-tjänster i Luxemburg”, säger Pascal Rogiest.

LuxTrust skapades för 12 år sedan på initiativ av regeringen i Luxemburg, och ägs nu av staten och ett antal banker.

”I dag hanterar vi mer än 500 000 eIDn som används för 100 000–300 000 transaktioner varje dag”, säger Pascal Rogiest.

LuxTrust är certifierat enligt EU-förordningen eIDAS, som är en uppsättning standarder för elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den europeiska inre marknaden. LuxTrusts hjärta är en mjukvara för certifikatutfärdare (certificate authorities, CAs) som ger ut och hanterar de certifikat som behövs för att göra de elektroniska identiteterna trovärdiga.

”Vi har nyligen bytt CA-mjukvara och använder nu identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Groups CA-mjukvara Certificate Manager. Den nya CA-mjukvaran kommer bland annat göra det möjligt för oss att expandera internationellt”, säger Pascal Rogiest.

Läs pressmeddelande LuxTrust väljer Nexus lösning för att utfärda eIDn till alla i Luxemburg