Så minskar ni risken för bedrägeri

Hur kan banker och företag minska risken för bedrägeri och vilka förebyggande åtgärder bör vidtas? Vi tipsar om de viktigaste stegen till säker identitetshantering.

Sedan 2005 har antalet anmälda bedrägeribrott mer än tredubblats enligt siffror från Brottsförebyggande rådet. Av dessa begicks 44 % via nätet, medan 39 % var olika typer av bank- eller kontokortsbedrägerier, som hade kunnat förebyggas genom säker identitetshantering.

Har ni koll på era identiteter?

En förutsättning för att veta vilka som ska ha behörighet och vilka som ska nekas access är att registrera kundernas identiteter. Dessa kan registreras genom ett fysiskt möte och legitimering, men även via nätet med hjälp av ett e-ID. Åtkomst ges sedan utifrån kundens behov och rörelsemönster på webbplatsen.

Riskanpassad inloggning

Olika tjänster kräver olika stark autentisering. Kanske vill ni göra det enkelt att logga in, men svårare att signera ett avtal utan rätt behörighet? Traditionell inloggning med hjälp av användarnamn och lösenord ger den lägsta graden av skydd och bör därför alltid kombineras med en starkare autentisering, via exempelvis e-ID eller fingeravtryck.

Lagra er data säkert

Säker hantering av identiteter kräver en lika säker lagring av känsliga uppgifter. Kundens identitet och den data ni samlar in kring köpbeteende eller ekonomi ska vara enkel att plocka fram vid behov, men lika svår att komma åt om behörighet saknas. Filer på en delad hårddisk eller en tjänstedator är alltså inte att rekommendera.


Checklista för att förebygga bedrägeri

  1. Kartlägg era kunders identiteter
  2. Riskanpassa er autentisering (konfidentiella uppgifter=högre skydd)
  3. Anpassa era kunders access efter deras rörelsemönster på er webbplats
  4. Associera rätt resurser med rätt identitet
  5. Se över er lagring av data – vem har åtkomst till vad?