Så gör du dina kunders digitala resor kompletta med digitala signaturer

Organisationer gör stora insatser för att förbättra sina kunders digitala resor. “Men alltför ofta kan kunderna inte kan fullfölja sina inköp online – som tur är går det enkelt att åtgärda genom att erbjuda möjligheten att göra rättsligt bindande digitala signaturer”, säger Tejas Lagad på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

En kunds digitala resa består av ett antal digitala beröringspunkter och interaktioner, och det finns en hel del att vinna om du gör dessa så smidiga och användarvänliga som möjligt, enligt Tejas Lagad, regionchef för Asien på Nexus.

”Företagen har insett det här eftersom de tydligt kan se hur deras ansträngningar resulterar i ökad försäljning. Men vad vissa fortfarande inte har insett är att de kan öka sin försäljning ännu mer om de gör sina kunders digitala resor kompletta med digitala signaturer”, säger Tejas Lagad.

Om till exempel en kund har valt en försäkringsprodukt på ett försäkringsbolags webbplats så är hon mycket mer benägen att verkligen slutföra affären om hon kan göra det direkt på nätet.

”Men det är fortfarande alltför vanligt att inte ge henne det alternativet. Istället skickar företaget henne ett papper på posten att underteckna, ber henne gå till närmaste kontor, eller säger åt henne att vänta på ett samtal från en agent. Det finns olika uppskattningar på hur många affärer som går förlorade på det här sättet, men en sak är klar: avkastningen på investeringen för en lösning för digital signering är mer än bra”, säger Tejas Lagad.

Det finns olika metoder för att implementera en lösning för digital signering, men för att vara rättsligt bindande måste lösningen baseras på någon form av digitala certifikat, enligt Tejas Lagad.

”Du kan utfärda certifikat själv, köpa certifikatutfärdande som en tjänst, eller be dina kunder använda certifikat som en betrodd tredjepart ger ut.”

Du behöver även se till att din infrastruktur accepterar och svarar på de digitalt signerade kontrakten och ansökningarna, och du behöver tillförlitlig arkivering.

”Du kan sköta den här delen själv eller köpa den som en tjänst – det är bara en smaksak. Det viktiga är att du får det på plats så snabbt som möjligt, så att du kan få ut det mesta möjliga av dina onlinetjänster genom att använda kundens avsikt i ögonblicket och slutföra affären omedelbart. Digitala signaturer är det som verkligen gör kundernas digitala resor snabba, bekväma och säkra”, säger Tejas Lagad.