Så fungerar biometriska passerkort

Biometriska passerkort innebär att kortinnehavarens fingeravtryck registreras direkt på inpasseringskortet. På så sätt knyts varje kort till en specifik person. När användaren passerar in på arbetsplatsen måste kortets biometri stämma överens med den person som använder kortet. Kortet kodas även med RFID-teknik (Radio-Frequency Identification) utifrån det system som kortet ska användas i. Fingeravtrycket och kortets RFID-kodning tillsammans gör att läsaren accepterar kortet. Användaren autentiserar sig vid dörren genom att hålla fingret på fingeravtryckssensorn på kortet innan det hålls upp framför kortläsaren.


Beställ biometriska passerkort fort och smidigt: Beställ i webbshopen


Det finns ett mycket brett utbud av olika kortteknologier på marknaden och biometriska kort är en del av det utbudet. Det norska företaget Zwipe har utvecklat biometriska passerkort som bygger på integrerade sensorer för fingeravtryck och är till för organisationer som vill öka säkerheten utan att ändra sina befintliga system för passerkontroll eller sin säkerhetsinfrastruktur.

Kompatibla med RFID-läsare

De biometriska korten fungerar med RFID-läsare genom att korten kombinerar fingeravtryck med RFID-teknologi. På så sätt blir korten säkrare vid inpassering. De biometriska inpasseringskorten kodas först med RFID teknologi och vid leverans registrerar varje användare sitt fingeravtryck på kortet. Denna kombination ger tvåfaktor-autentisering, men man kan även lägga till en pin-kod på kortet för att få trefaktor-autentisering, vilket lämpar sig väl för den typ av inpassering som kräver hög säkerhet. Att kunna använda befintliga RFID-läsare istället för att installera nya biometriska läsare gör lösningen kostnadseffektiv.

Obehörig kortanvändning uteblir

Med Zwipes teknologi slipper organisationen uppgradera eller ersätta sina läsare eller backend-system. Endast efter aktivering med en fingeravtryckssökning kommer kortet att tillåta kommunikation med en läsare, vilket gör att obehörig kortanvändning uteblir och därmed minskar även bedrägerier relaterade till förlorade eller stulna kort. Korten är även starka och resistenta mot sprickbildning eller brott. Nexus lagerhåller och distribuerar biometriska inpasseringskort, i partnerskap med Zwipe, över hela Europa.

Beställ biometriska passerkort fort och smidigt här