”Public key infrastructure (PKI) kommer snart att köras på blockchain”

Blockchain är tekniken bakom den digitala valutan Bitcoin, och den väntas snart användas inom en mängd olika områden. Säkerhetsmetoden public key infrastructure (PKI) används för att implementera stark autentisering, datakryptering och digitala signaturer. ”Jag tror att PKI snart kommer att köras på blockchain-teknik, eftersom det kommer att göra PKI ännu mer robust och pålitligt”, säger Mohammad Alhaj Ali, som har gjort sin magisteruppsats om blockchain.

En blockkedja (blockchain) är en distribuerad databas som upprätthåller en ständigt växande lista över registrerade instanser av data, så kallade block.

”En blockkedja körs på tiotusentals datorer samtidigt, vilket eliminerar risken för attacker. Dessutom är en blockkedja konstruerad så att data bara kan läsas och inte ändras efter det att den registrerats, vilket innebär att det är omöjligt att manipulera data. Blockchain är också transparent eftersom koden är öppen och tillgänglig för alla”, säger Mohammad Alhaj Ali, studerande vid Uppsala Universitet, som har gjort sin magisteruppsats på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

Mohammad Alhaj Ali undersökte hur blockchain-tekniken kan användas för tidsstämpling av filer och dokument, och implementerade, testade och levererade en fullt fungerande tidsstämplingstjänst som validerar konceptet.

Läs blogginlägget ”Blockchain-tekniken kommer att göra verklig skillnad”

”Tidsstämpling används för att kunna bevisa att en viss fil eller ett visst digitalt dokument existerade vid en viss tidpunkt. Filerna och dokumenten kan vara allt från digitala identiteter till digitaliserade journaler”, säger Mohammad Alhaj Ali.

Nexus är långt ifrån det enda företaget som är intresserat av blockchain. Exempelvis experimenterar nästan alla större finansinstitut världen över med blockchain, enligt IBMs rapport ”Leading the Pack in Blockchain Banking: Trailblazers Set the Pace”.

”Blockchain är ett superintressant koncept, eftersom det eliminerat behovet av en betrodd tredje part. Med hjälp av blockchain kan jag föra över pengar till dig utan att använda en bank. Men bankerna kan också dra nytta av att använda tekniken. Exempelvis kan blockchain göra det möjligt för banker att uppdatera data i realtid, påskynda transaktioner och sänka kostnaderna genom att skära bort mellanhänder inom områden som konsumentkrediter och butiksbetalningar”, säger Mohammad Alhaj Ali.

När det gäller PKI tror Mohammad Alhaj Ali att den grundläggande strukturen kommer att förbli densamma. Det vill säga, en certifikatutfärdare (certificate authority, CA) utfärdar och hanterar de certifikat som behövs för de betrodda digitala identiteter som krävs för att implementera stark autentisering, datakryptering och digitala signaturer.

”Men istället för att köra en CA på en dator, som kräver backup, underhåll, och så vidare, så kommer CA:n att köras på en blockkedja istället. När en enskild dator ersätts av en grupp av sammankopplade datorer och när koden är tillgänglig för alla kommer PKI bli ännu mer robust och pålitligt”, säger Mohammad Alhaj Ali.

Kim Freskgård, chef för mjukvaruutveckling på Nexus, håller med om att blockchain är en mycket intressant teknik, men vill inte försöka förutsäga framtiden.

”Vi gör ett antal olika blockchain-experiment just nu och vi får se vart de tar oss. Men eftersom blockchain ger ökad säkerhet och pålitlighet är jag säker på att tekniken kommer att spela en mycket viktig roll framöver”, säger Kim Freskgård.

Läs blogginlägget Så använder du blockchain för att bygga en onlinetjänst för tidsstämpling