Här är problemen som IT-avdelningar kämpar med 2018

Det fanns en tid då huvudproblemet för IT-avdelningar var begränsat till lösningstakten på helpdesk-ärenden, kostnaden per ärende och nöjdheten hos användarna.

Dessa problem är fortfarande centrala, men dagens IT-avdelningar möter också en rad nya utmaningar. Förutom att kunna tillgodose användarnas behov på ett kostnadseffektiv sätt och genomföra stora teknikförändringar över hela företaget, förväntas IT-chefer stärka företaget och göra det säkrare och mer lönsamt.

IT-chefer uppmanas höja säkerheten med effektiva uppdateringar och nya autentiseringsmetoder, och skapa konkurrensfördelar genom ny funktionalitet samt förbättra verksamheten genom ny utrustning och mjukvara.

Här är vanliga problem som IT-avdelningar möter 2018 när de försöker leva upp till dessa förväntningar:

Behovet av att tänka strategiskt och tillgodose helpdesk-kraven

Teknikbehoven inom olika branscher förändras hela tiden. Teknikchefer måste lära sig om potentiella styrkor och svagheter hos nya applikationer och utrustning för att välja vilka uppgraderingar som ska göras och besluta när de ska rullas ut. Oavsett om det handlar om att överväga molntjänster, förbättra datahantering och datautvinning, eller börja tillämpa artificiell intelligens, måste IT-avdelningar idag göra mer än att bara reagera på dagliga användarproblem. De måste även tänka strategiskt för att förbättra hela verksamheten och ge råd till företagets ledning. År 2021, förutspår Gartner att 40 procent av IT-personalen har flera roller, varav de flesta är relaterade till verksamheten. Tidshantering är ett större problem för IT-personal än någonsin tidigare.

Säkerhetshot

Säkerhetshoten som möter IT-chefer är många och innefattar hackare som använder AI för att försöka krascha webbplatser och intranät, ransomware som kan förstöra företagets utrustning, och bedragare som försöker komma åt konton och stjäla identiteter. Andra faror är otillåten nerladdning av skugg-IT från molnet, och missnöjda användare som vill skada system eller få tag i känslig företagsinformation. Det är en ständig utmaning att implementera vattentäta system för att se till att användare följer policies och att systemen övervakas och är säkra.


Vill du lära dig mer om IT-avdelningars problem? Läs mer i vår e-bok: IT-säkerhet 2018 – data och insikter.


Brist på kunnig helpdesk-personal

Det blir allt svårare att hitta yrkespersoner med rätt tekniska kunskaper, förmågor och personliga egenskaper för att bemanna IT-avdelningen. Den icke-vinstdrivande informationssäkerhetsorganisationen ISACA uppskattar att enbart inom IT-säkerhetssektorn kommer det att vara ett globalt underskott på två miljoner yrkespersoner år 2019.

Att hålla användarna mobila och säkra

Mobilitet är en viktig strategi för att öka användarnas produktivitet och förbättra deras tillfredsställelse med arbetet genom att ge mer flexibilitet på arbetsplatsen. Det ger dem möjligheten att, var de än är, komma åt företagets nätverk för säker tillgång till ’back office’-system, dokument och företagsapplikationer. Men det finns risker. IT-avdelningarna måste säkerställa att de enheter användarna ansluter från har de säkerhetssystem som behövs – inklusive tvåfaktorsautentisering – för att skydda företagets nätverk.

Användare som kringgår IT-avdelningen

Skugg-IT är ett reellt problem för IT-avdelningar. Obehörig åtkomst till externa molntjänster gör organisationens nätverk mer sårbara för dataintrång. Skugg-IT kommer snart att utgöra mer än 30 procent av den totala IT-verksamheten, enligt Gartner. Det finns också andra områden som IT-chefer också behöver ta hänsyn till, till exempel att medarbetare använder företagssystem på sina egna enheter eller använder sociala nätverk på företagsenheter.

IT-avdelningar måste hjälpa till att sätta upp regler och riktlinjer för att hantera dessa potentiella risker. Några företag omfamnar flexibiliteten som erbjuds med ’Bring Your Own Device’, men samtidigt som användare omfamnar den trenden, står IT-avdelningarna kvar med utmaningen att göra enheterna säkra och fungerande tillsammans med företagets nätverk och applikationer. IT-avdelningar måste hitta en balans mellan flexibilitet och styrning, och göra sina egna system mer attraktiva för användare.

Ladda ner e-boken: IT-säkerhet 2018 - data och insikter