Därför håller IAM-programvaran Nexus PRIME på att bli populär hos svenska kommuner

Det finns ett antal system för identitets- och åtkomsthantering (identity and access management, IAM) på marknaden, men mycket få omfattar både den fysiska och digitala världen. ”Vår lösning är också mycket heltäckande och fyller kommunernas helhetsbehov”, säger Malin Ridelius, produktspecialist på identitets och säkerhetsföretaget Nexus Group.

Alla kommuner har olika typer av anläggningar som behöver skyddas mot obehöriga, och en mångfald av anställda och medborgare med olika accessbehov.

”Och de flesta kommuner har många olika system från olika leverantörer för att hantera tillträdeskontrollen, till exempel olika system för passerkontroll (physical access control systems, PACS), olika leverantörer för passerkort, ett HR-system från ännu en annan leverantör, och så vidare. Processen för att se till att rätt personer har tillgång till rätt resurser hanteras ofta till viss del manuellt”, säger Malin Ridelius.

Dessutom måste separata PC-inloggningskort för åtkomst till digitala resurser hanteras. Kommunen har inget helhetsgrepp och de manuella processerna går ofta snett.

”Passer- och inloggningskort tappas bort, elever byter skola, anställda byter roller – utan ett centraliserat stödsystem är det svårt att se till att alla individer och deras kort och andra identitetsbärare har rätt behörigheter knutna till sig”, säger Malin Ridelius.

Ett centraliserat IAM-system

Lösningen på det här problemet är att implementera ett centraliserat IAM-system ovanpå alla de olika systemen.

PRIME hämtar användarinformation från till exempel HR-systemet eller Microsofts katalogtjänst Active Directory, kopplar användaren till rätt behörigheter i systemen för fysiska access, utfärdar passer- och inloggningskort eller andra identitetsbärare, och uppdaterar sedan relevanta system med information om användarnas identiteter”, säger Malin Ridelius.

När alla viktiga processer för att utfärda, ändra och återkalla kort och andra identitetsbärare hanteras i ett centraliserat system kan du också säkerställa spårbarhet och möjliggöra revisioner, vilket EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) kräver.


Ladda ner guiden Så förbereder du dig för GDPR – och gör förordningen till vän istället för fiende


”Det finns ett antal IAM-system på marknaden, men vårt är ett av mycket få som integrerar med flera fysiska system och tekniker, och som hanterar användaridentiteter och identitetsbärare för både den fysiska och digitala världen. Vår lösning är också mycket flexibel och uppfyller kommunernas helhetsbehov”, säger Malin Ridelius.

Paket med Nexus PRIME

Nexus erbjuder paket som inkluderar IAM-programvaran Nexus PRIME, fotostation, kortskrivare, kort, korttillbehör och rådgivning.

”Vi ser ofta att en kommun har ett konkret behov, till exempel för att utfärda ID-kort med foton för att möjliggöra visuell identifiering av lärare och elever, eller att utfärda smarta kort till vårdpersonalen för PC-inloggning. Och då fattar de ofta det kloka beslutet att inte köpa en snabblösning utan investerar istället i en bred och framtidssäker lösning som de kan växa med, och som kan lösa hela kommunens olika IAM-behov”, säger Malin Ridelius.

Kort som utfärdas med hjälp av Nexus PRIME har en lång rad olika användningsområden: förutom PC-inloggning, visuell identifiering och dörröppning kan de även användas för saker som betalningar, utskrifter, boklån, samlad inloggning (single sign-on), mejlkryptering och digital signering.

 

”PRIMEs livscykelhantering gör det enkelt att skapa nya kort med tillhörande behörigheter,  att ändra behörigheter, och att ta bort behörigheter. Och självbetjäningsportalen innebär att anställda själva kan skaffa en kompletterande mobil elektronisk identitet, återställa PIN-koder eller beställa en ny ID-bricka, vilket sparar massor av tid för administratörerna”, säger Malin Ridelius.

Läs blogginlägget Checklista: Gör din organisation redo för EUs nya dataskyddsförordning (GDPR)