Roland Vejdemo

Nexus stärker global position och tar in Roland Vejdemo i styrelsen

Identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group har rönt stora framgångar internationellt genom sin Smart ID-plattform för säker kommunikation mellan människor, saker och system. Nu stärks styrelsen upp med IT-veteranen Roland Vejdemo som ny ledamot. ”Efterfrågan på Nexus identitets- och säkerhetslösningar har ökat kraftigt och Roland Vejdemos gedigna erfarenhet från både IT- och säkerhetsindustrin är mycket värdefull för oss i vår fortsatta globala utveckling”, säger Michael Olsson, styrelseordförande i Nexus.

Läs mer »

Nexus lanserar förstklassigt besökssystem genom utökat samarbete med Bravida

Identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group lanserar det nya besökssystemet Nexus Check In. Lanseringen är ett led i ett utvecklat samarbete med Bravida Fire & Security. ”Redan idag återförsäljer Bravida våra kort och nyckelbrickor för passerkontroll, och nu kommer vi att sälja deras förstklassiga besökssystem, vilket tar vårt partnerskap till nya höjder”, säger Jörgen Littke, ansvarig för OEM Operations på Nexus Group.

Läs mer »
HAG nexus GO signing

Ny release möjliggör avancerade signaturer i molnet med befintliga företagsidentiteter

Genom att kombinera signeringstjänsten Nexus GO PDF Signing och autentiseringsplattformen Nexus Hybrid Access Gateway (HAG), kan organisationer nu låta sina användare signera dokument digitalt med hjälp av befintliga företagsidentiteter. Lösningen hjälper organisationer att enkelt implementera digitala signaturer redan idag med ett flertal metoder; alltifrån tokens för engångslösenord och användarnamn och lösenord till smarta kort och mobila ID:n.

Läs mer »
Tamas Horvath

Nexus lanserar ny lösning för PKI-kort som en tjänst

Genom att beställa PKI-kort som en tjänst, kan din organisation börja logga in med smarta kort utan att behöva utbilda personal eller sätta upp en public key infrastructure (PKI) eller egna printrar. ”Med Nexus GO PKI Cards går det snabbt och enkelt att slippa lösenorden och sätta upp en säkrare lösning för Windowsinloggning för att skydda företagsresurser”, säger Tamas Horvath, produktchef för PKI as a Service på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

Läs mer »
Handshake EIB och Nexus Group

Investeringsplanen för Europa: EIB stöder Nexus Smart ID-lösning

Europeiska investeringsbanken (EIB) och Nexus Group, en ledande leverantör av identitets- och säkerhetslösningar för fysisk och digital access, har ingått ett låneavtal på 29 miljoner euro. Genom det här lånet kan Nexus utveckla produkter för identitets- och accesshantering i ännu snabbare takt. Överenskommelsen möjliggjordes genom Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som utgör den centrala pelaren i Investeringsplanen för Europa. Den senare lanserades av EIB-gruppen och Europeiska kommissionen för att öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft.

Läs mer »
Magnus Malmström, VP Products

Nexus gör det möjligt att beställa identitetsbärare från alla system

Identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group lanserar en uppsättning utvecklingsverktyg (software development kit, SDK) som gör det möjligt att beställa passerkort, ID-kort med foton och nyckelbrickor från alla system, exempelvis från HR- och passersystem. ”Det här ger kunder och teknikpartners möjlighet att bygga unika, digitala processer för onboarding av nya användare”, säger Magnus Malmström, VP för Product & Delivery på Nexus.

Läs mer »

Nya Nexus Service Station minimerar kostnaderna för kortadministration

Identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group lanserar Nexus Service Station. ”Den gör det möjligt för dina användare att själva administrera en rad uppgifter som krävs under deras passer- och inloggningskorts livscykel, såsom att beställa nya kort, mata in användardata och ta foton. Det innebär att dina kostnader för kortadministration kan minskas dramatiskt”, säger Anders Wallbom, produktägare för Nexus Service Station.

Läs mer »

Nexus lösning för autentisering först ut med svenskt eIDAS-stöd

Den 29 september 2018 måste hela det offentliga Sverige uppfylla alla krav i EU-förordningen eIDAS. Det innebär bland annat att alla EU-godkända e-legitimationer ska kunna användas i offentliga svenska e-tjänster. “Vi har nu anpassat vår autentiseringsplattform efter de specifika svenska eIDAS-kraven – det kommer inte alla internationella leverantörer bry sig om att göra”, säger Stefan Runneberger, affärsutvecklare på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

Läs mer »

Svenska Nexus köper INTEGID – stärker erbjudande inom behörighetshantering

Nexus offentliggör att företaget förvärvar INTEGID GmbH. INTEGID är baserat i tyska Essen och är en av de ledande leverantörerna inom lösningar för centraliserad behörighetshantering i Tyskland, Österrike och Schweiz, den så kallade DACH-regionen. Förvärvet av INTEGID innebär att Nexus fortsätter växa i DACH-regionen och ytterligare stärker sin expertis inom området behörighetshantering för fysisk åtkomstkontroll.

Läs mer »