Ramavtal för smarta kort i offentlig sektor

Detta ramavtal omfattar kort för fysisk och elektronisk identifiering och behörighetskontroll, samt kort som är en kombination av ovanstående korttyper, Smart Card.

Smarta kort används för autentisering till en rad system, till exempel för åtkomst till byggnader, betalning i personalmatsalar eller follow-me-utskrifter. De kan tillverkas med olika typer av identieringsteknik, bland annat RFID-chips, kontaktchips, magnetremsor eller biometriska data, och kan designas med individuellt tryck. Tjänstekort eller identitetskort för anställda i offentlig sektor ingår också.

Korten kan användas för att logga in i datasystem och datornät; för elektronisk identifiering och underskrift och/eller för inpassering i en lokal. Det smarta kortets elektroniska del kan t ex vara ett chip, beröringsfri teknik och/eller en magnetremsa. Vidare finns möjlighet till installation av certifikat och konfigurering av PIN-kod.

Möjligheterna är oändliga, kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Exempel på produkt/tjänst vi tillhandahåller:

  • Blanka opersonaliserade smartkort samt personaliserade kort
  • Kontrolltjänst
  • Spärrtjänst
  • Kodningstjänst
  • Beställningstation
  • Tillbehör

Fördelar med smarta kort

  • Enklare för användarna då man får ett enda kort för all access
  • Ökad säkerhet då man slipper besvärlig lösenordshantering
  • Minskad administration och lägre kostnader med en enhetlig kortstrategi
  • Tillförlitligare processer för att skapa användaridentiteter och utfärda id-kort