Nexus Tidslinje

Åratals av branscherfarenhet har gjort Nexus-koncernen till den ledare vi är idag.

I över två decennier har vi genomfört oräkneliga projekt med kunder och partners – och vår verksamhet har vuxit. Med förvärvet av ett antal pionjärer inom programvara och konsulttjänster har vi expanderat vår IAM-portfölj ytterligare.

Tidslinjen visar alla viktiga milstolpar på vår resa så här långt.