Nexus resa mot Smart ID-lösningen

Identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group grundas 1984. År 2009 börjar resan mot konvergens av fysisk och digital access, och år 2017 realiseras visionen i form av Smart ID-lösningen.

År 2009 förvärvar företaget Ponderus Technology tillräckligt med aktier i bolaget Nexus Technology för att plocka bort det från Stockholmsbörsens huvudlista.

Visionen om konvergens föds

Vid den här tiden är Nexus ett företag med en mångsidig portfölj av mjukvaruprodukter, bland annat PC-mjukvaran som används för BankID. Ponderus får idén att skapa ett företag som kan konvergera fysisk och digital access och erbjuda en enda multifunktionell identitet.

För att skapa erbjudanden för både fysiskt och digital access krävs dock en hel del kostsam utveckling och uppköp av teknik; bland annat förvärvas företaget PAS Card, som är starka inom fysisk access. Ponderus Technology står för finansieringen.

Efterfrågan på marknaden börjar öka

Under 2014 ser ägarna ett behov av att ingjuta ny energi och kompetens i Nexus ledningsgrupp för att påskynda Nexus resa.

Det är uppenbart att den ursprungliga idén från 2009 fortfarande är högst relevant; efterfrågan på ett enda ID för all digital och fysisk access ökar på flera marknader.

Teknikplattformarna integreras

Lars Pettersson rekryteras som ny VD i 2015, och han i sin tur rekryterar flera erfarna och kompetenta personer till sin nya ledningsgrupp. Sedan dess har bolaget genomgått en totalrenovering, genom integrering av Nexus förvärvade teknologiplattformar, kulturer och processer.

Den nya ledningsgruppen ser också till att Nexus fortsätter innovera och att dess teknik anpassas så att den kan säljas som molntjänster och andra typer av mjukvara som en tjänst (software as a service, SaaS).

Smart ID-lösningen lanseras

Under 2017 lanserar Nexus sin Smart ID-lösning. Den gör det möjligt för användare att identifiera sig visuellt, logga in, öppna dörrar, skriva under, betala och göra säkra utskrifter (follow-me printing) – med ett enda Smart ID.

Transformationen av företaget samt konsolideringen och utvecklingen av tekniken har ibland varit utmanande, men förverkligandet av Smart ID-lösningen visar att det var klokt att investera tiden, pengarna och engagemanget.

Nexus erbjuder nu en unik lösning till en global marknad. För att underlätta spridningen av Smart ID har Nexus anammat en indirekt försäljningsmodell där ett globalt partnernätverk säljer lösningen till slutkunden.

Långsiktiga ägare

Bakom Ponderus Technology (idag Nexus Holding) finns en grupp förmögna svenska familjer och ledande industrialister. De har varit, och är fortfarande, fast beslutna att säkerställa transformationen av Nexus. De tvekar inte att förse gruppen med ytterligare kapital om det så behövs.

Ägarna förblir långsiktiga och har stort förtroende för Nexus ledning och dess förmåga att inte bara fullborda transformationen av bolaget och dess teknik, utan också att göra företaget till ledande aktör inom digital och fysisk access.