Ystad väljer Nexus helhetslösning för multifunktionella ID-kort

Alla elever och lärare på Ystad Gymnasium får ID-kort med foto som ska användas för visuell identifiering, dörröppning och lite längre fram även för bland annat betalning, utskrifter och boklån. “Nexus kunde presentera en enkel och praktisk kortlösning som fyller alla våra behov. Det är dessutom möjligt att använda lösningen i andra verksamheter i kommunen, för bland annat datorinloggning”, säger Lars-Inge Persson, utbildningschef i Ystads kommun.

Ystads kommuns enda kommunala gymnasieskola, Ystad Gymnasium, har 1 500 elever och 250 anställda.

“Med tanke på vad som händer i omvärlden har vi bestämt att vi ska ge alla på gymnasiet en fotolegitimation så att vi vet att de vi möter i korridoren verkligen ska vara på skolan. Det är prio ett för oss, men vi vill även kunna använda lösningen till alla möjliga andra saker, som exempelvis hantering av elevernas boklån och betalningar i skolkafeterian”, säger Lars-Inge Persson, utbildningschef för gymnasie- och vuxenutbildning i Ystads kommun.

Identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Groups helhetslösning för multifunktionella ID-kort – som består av identitets- och accesshanteringsmjukvaran Nexus PRIME, konsulthjälp samt fotostation, kortskrivare och kortämnen – ger Ystad kommun ett system som både klarar dagens och morgondagens krav.

“Till att börja med kommer bara Ystad Gymnasium använda lösningen, men det här är tänkt att vara ett kommunalt system. Det finns ett stort intresse från andra förvaltningar, bland annat för att använda lösningen för datorinloggning”, säger Mats Björklund, IT-koordinator på Ystad Gymnasium.

Nexus PRIMEs livscykelhantering gör det enkelt att skapa nya kort med tillhörande behörigheter, att förändra behörigheter och att ta bort behörigheter.

“Det här är jätteviktigt för oss. När någon slutar på skolan ska personens kort sluta fungera. Och det är en stor fördel att det är så smidigt att ändra behörigheter på korten, exempelvis för att ge en skadad elev möjlighet att åka hiss under tre veckor – i dag delar vi ut speciella hisstaggar som vi sedan måste se till att få tillbaka”, säger Mats Björklund.

Patrick Zangaro, säljansvarig för offentlig sektor på Nexus, ser Ystads beslut som ännu ett bevis på att Nexus förmåga att erbjuda helhetslösningar som innefattar både den fysiska och digitala världen snabbt blir allt viktigare.

“De fysiska och digital världarna håller på att smälta samman, och vi är en av väldigt få leverantörer som har djup kompetents inom båda delarna. Ingen av våra konkurrenter kunde erbjuda Ystad en lösning där det även går att slå på datorinloggning som bygger på säkerhetsmetoden public key infrastructure (PKI)”, säger Patrick Zangaro.

Publicerad 23/2 2017

Nyheter, kundberättelser och blogg