Svenska Nexus köper INTEGID – stärker erbjudande inom behörighetshantering

Stockholm, 4 augusti, 2014 – Nexus, ledande internationell leverantör av säkerhetslösningar och tjänster, offentliggör att företaget förvärvar INTEGID GmbH. INTEGID är baserat i tyska Essen och är en av de ledande leverantörerna inom lösningar för centraliserad behörighetshantering i Tyskland, Österrike och Schweiz, den så kallade DACH-regionen. Förvärvet av INTEGID innebär att Nexus fortsätter växa i DACH-regionen och ytterligare stärker sin expertis inom området behörighetshantering för fysisk åtkomstkontroll.

Många stora internationella företag och organisationer har utmaningar att hantera identiteter och åtkomsträttigheter i utspridda organisationer och heterogena IT-miljöer. Globalisering, allt mer mobila medarbetare och växande säkerhets- och efterlevnadskrav, gör att traditionella system slår i taket. Därför behövs system för centraliserad identitets- och åtkomsthantering. Och hanteringen av rättigheter för fysisk åtkomst – oavsett vilket system som finns i grunden – är en viktig del av en sådan lösning.

“Centraliserad behörighetshantering är ett strategiskt fokusområde för Nexus och en viktig del i vår lösningsarkitektur”, säger Peter Gille, VD för Nexus. “INTEGID har genomfört komplexa projekt inom området och har även haft en viktig roll i att leda utvecklingen av området på den tyska marknaden. INTEGIDs omfattande kunskap och dess CardDesk-produkter, gör att vi kan erbjuda helhetslösningar för behörighetshantering, från standardiserade system till komplexa skräddarsydda lösningar.”

INTEGID grundades 2009 av dess nuvarande ansvariga chefer, Knut Conrads och Marco den Elsen, och företaget har cirka 15 medarbetare på kontoret i Essen. Bland INTEGIDs kunder finns ledande tyska och internationella företag, exempelvis Deutsche Post DHL och RWE. Företagets specialiserade branschlösningar, exempelvis för flygbranschen, används av internationella flygplatser och av den tyska flygtrafikledningen, Deutsche Flugisherung.

“Nexus är den ideala partnern för INTEGID”, säger Knut Conrads. ”Kunder i båda företagen kommer kunna dra nytta av våra utökade konsult- och utvecklingsmöjligheter inom behörighetshantering. Integreringen av INTEGID i Nexus, innebär också att våra kunder får tillgång till en ledande aktör med kontor runt om i världen.”

”Vi ser framför oss att sammanslagningen kommer ge betydande synergier när det gäller produktutveckling, support, försäljning och marknadsföring”, säger Marco den Elsen.

INTEGID GmbH kommer även framöver att vara en självständig juridisk enhet och Knut Conrads och Marco den Elsen kommer fortsätta att vara ansvariga chefer på INTEGID. Deras uppdrag är att fortsätta utveckla behörighetshantering inom Nexus. Existerande INTEGID-produkter kommer även stödjas framöver och support och kontaktpersoner för nuvarande INTEGID-kunder är samma som tidigare.

Publicerad 4/8 2014

Nyheter, kundberättelser och blogg