eIDAS_Gotland

Region Gotland löser eIDAS-koppling med hjälp av Nexus inloggningsportal

Region Gotland, med nära 60 000 invånare, är först ut bland svenska kommuner att ha en fullt fungerande koppling till den svenska eIDAS-noden: Sweden Connect. Enligt eIDAS-förordningen skall alla svenska offentliga organisationer med publika e-tjänster erbjuda möjligheten att logga in med ett ”Foreign eID” från den 29 september 2018. ”Med hjälp av Nexus inloggningsportal (Hybrid Access Gateway – HAG) kan alla EU-invånare som har en EU-godkänd e-legitimation logga in”, säger Jan Broman, IT-strateg på Region Gotland.

När en EU medborgare loggar in på Region Gotlands hemsida möts hen av möjligheten att logga in med ett ”Foreign eID” för e-tjänster som kräver det. Ett sådant id är en EU-godkänd elektronisk legitimation från något annat EU-land än Sverige. Avsikten är att kunna erbjuda tjänster över landsgränserna inom EU och på så sätt underlätta rörligheten av arbetskraft, vilket är ett steg mot en gemensam marknad. ”Målet är att anpassa tillämpliga e-tjänster som Region Gotland har, så att de blir tillgängliga även för medborgare från andra EU-länder”, säger Jan Broman.

Nexus erbjuder stöd för EU:s nya regelverk och för nya svenska e-legitimationer

Identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group erbjuder stöd för nya svenska e-legitimationer och för inloggning med europeiska e-legitimationer enligt eIDAS, direkt kopplat till kommunens/organisationens lokala infrastruktur. Via egen IDP (identity provider) kan en organisation ta emot inloggningar med nya svenska e-legitimationer såsom FREJA eID och Svenska PASS samt inloggningar med godkända e-legitimationer från övriga EU. ”Nexus Hybrid Access Gateway (HAG) är en kraftfull plattform som erbjuder säker inloggning, behörighetsstyrning, access och SSO (Single Sign-On) via federation och andra metoder. Nexus HAG kan även med fördel användas som ”proxy IDP” och bygga upp de identitetsintyg som alla verksamhetstjänster kräver”, säger Stefan Runneberger, tekniskt kundansvarig på Nexus.

Behöver din organisation hjälp att komma igång med eIDAS?

Kontakta Nexus så får din organisation hjälp att lösa integrationen mot eIDAS på enklaste och smidigaste sättet.

Uppkopplingen för Region Gotland är utförd av Nexus partner Certezza. Men även andra partners till Nexus har goda kunskaper om att sätta upp eIDAS-kopplingar via Nexus HAG.

Publicerad 1/10 2018

Nyheter, kundberättelser och blogg