Nexus gör sin kompetenta IAM-mjukvaruplattform PRIME tillgänglig för mindre organisationer

Identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Groups plattform för identitets- och åtkomsthantering (identity and access management, IAM), Nexus PRIME, har under många år varit populär hos stora organisationer som vill ta kontroll över sina interna och externa användares fysiska och digitala accessrättigheter. ”Nu har vi skapat skräddarsydda paket för mindre organisationer i olika vertikaler. Det här kommer bland annat att hjälpa dem att leva upp till EUs nya dataskyddsförordning (GDPR), ”säger Michael Leuchtner, produktägare för PRIME.

2017-04-25 PRESSMEDDELANDE PRIME är en bred IAM-plattform som gör det möjligt att skräddarsy mycket avancerade lösningar för att upprätthålla enhetliga policys för hanteringen av identiteter, identitetsbärare och rättigheter.

”Det här är bra för stora och komplexa organisationer, eftersom det innebär att de får en lösning som passar deras behov perfekt. Vi kan ta hänsyn till och implementera mycket specifika arbetsflöden för registrering, godkännande, policyefterlevnad och dataprovisionering. Till exempel kan en försvarsorganisation välja att göra det obligatoriskt för en soldats examinator att underteckna ett digitalt dokument eller ladda upp ett intyg innan ett ID-kort kan utfärdas till soldaten”, säger Michael Leuchtner.

Men små och medelstora företag (small and medium-sized enterprises, SMEs) behöver sällan hela plattformen, och kostnaden för att göra anpassningar är ofta större än deras budget. För att göra PRIME tillgänglig för SME-marknaden har Nexus därför tagit de bästa konfigurationerna från flera hundra implementationer och skapat standardpaket, speciellt anpassade för olika vertikaler.

”Ett universitet kan till exempel välja ett best practice-paket som ger dem möjlighet att skapa och hantera ID-kort som kan användas av elever och personal för visuell identifiering, dörröppning, betalningar, utskrift och boklån”, säger Michael Leuchtner.

Ett annat exempel på ett best practice-paket är det som gör det möjligt för lokala myndigheter att utfärda och hantera smarta kort för de anställdas datorinloggning.

”Nu när EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) snart träder i kraft ser vi en enorm ökning i efterfrågan på IAM-lösningar som ger dig kontroll, spårbarhet och förmåga att klara av revisioner”, säger Michael Leuchtner.

Det är lätt att utvidga och anpassa best practice-standardpaketen, vilket gör lösningen framtidssäker.

”En kommun kanske vill börja med att synkronisera sina passersystem och utfärda lätthanterade passerkort till elever och personal. Senare kanske de vill använda samma system för att utfärda och hantera smarta kort som de anställda inom hälso- och sjukvården kan använda för datorinloggning eller tillgång till webbsystem. Det är oerhört värdefullt att ha centraliserad och korrekt information om vem som är i besittning av vilka passerkort, smarta kort och andra identitetsbärare, och vilka accessrättigheter som är knutna till dessa”, säger Michael Leuchtner.

Förutom mjukvaran kan Nexus även erbjuda allt som behövs för att producera smarta kort och passerkort, såsom fotostationer, kortskrivare, kort och korttillbehör.

Publicerad 25/4 2017

Nyheter, kundberättelser och blogg