HAG nexus GO signing

Ny release möjliggör avancerade signaturer i molnet med befintliga företagsidentiteter

Genom att kombinera signeringstjänsten Nexus GO PDF Signing och autentiseringsplattformen Nexus Hybrid Access Gateway (HAG), kan organisationer nu låta sina användare signera dokument digitalt med hjälp av befintliga företagsidentiteter. Lösningen hjälper organisationer att enkelt implementera digitala signaturer redan idag med ett flertal metoder; alltifrån tokens för engångslösenord och användarnamn och lösenord till smarta kort och mobila ID:n.

Koppla befintliga identiteter till Nexus signeringstjänst

Organisationer som vill börja med digital signering, kan nu koppla Nexus GO PDF Signing till befintliga identiteter genom SAML-federering till en identity provider (IDP), till exempel Nexus autentiseringsplattform HAG eller Microsoft Azure Active Directory (Azure AD). Med Azure AD får slutanvändarna samlad inloggning (single sign-on, SSO) till tjänsten med inloggningsuppgifter och inbyggd säkerhet från Azure AD. Kopplingen till en identity provider konfigureras enkelt i onlineportalen Nexus GO och tjänsten kan vara i drift på några få timmar.

”Många organisationer frågar hur de kan återanvända sina befintliga identiteter för att låta användarna signera dokument. Nu kan vi erbjuda det. Det gör argumenten för att digitalisera signering av dokument ännu starkare”, säger Gustaf Broman, ansvarig för digitala tjänster på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

Bättre översikt för signerare

Signeringsportalen är uppdaterad för att ge signerare bättre översikt över nuvarande och tidigare signeringsuppdrag, vilket framför allt är till stor hjälp för de som signerar dokument ofta. Signerade dokument kan laddas ner direkt i portalen.

En ny guide gör det lättare för administratörer att ladda upp dokument och ge i uppdrag till personer att signera dem. Olika signeringsmetoder kan krävas av olika signerare, till exempel när en medborgare och en tjänsteman ska signera samma dokument.

Läs kundcaset: Karlskrona kommun digitaliserar med Nexus molntjänst för elektronisk signering

Stöd för flera mobilappar med engångslösenord

Med den nya releasen av HAG, som är en del av Nexus Smart ID-lösning, kan alla OATH-baserade mobilappar för engångslösenord användas för inloggning, till exempel Nexus Personal Mobile OTP, Google authenticator och Microsoft authenticator.

”Företag kan nu slippa krånglet med att administrera hårdvarutokens för engångslösenord, och användarna slipper bära dem med sig. Mobilappar för engångslösenord är mycket smidigare. Och självservicemöjligheterna gör det lättare för användarna att registrera sig och sparar samtidigt tid för administratörerna”, säger Benjamin Zeuner, produktägare för Nexus autentiseringsplattform HAG.

Logga in med Personal Mobile-certifikat

En annan ny stark och användarvänlig autentiseringsmetod är certifikatsbaserat mobilt ID med Personal Mobile. Användarnamn behöver inte längre administreras i HAG, utan certifikatet i sig räcker för autentisering.

Metoden möjliggör många nya användningsfall. Till exempel när användare delar mobilenhet, kan de få ett certifikat med kort giltighetstid, så att inloggning bara är tillåten inom en begränsad tid.

”Att stödja certifikatsbaserade profiler i Personal Mobile är ett naturligt steg i utvecklingen av Nexus Smart ID, där vi kombinerar våra produkter och tjänster till en komplett lösning för säkra identiteter för personer, företag och saker”, säger Benjamin Zeuner.

Brett stöd för svenska e-legitimationer

Som en viktig del av Nexus strategi att ge stöd för de id:n som marknaden efterfrågar, stöds nu tre svenska digitala identiteter av HAG; Freja eID , Svenskt BankID, och svenska pass. Via företagets lokala identity provider (IDP) kan din organisation ta emot inloggningar med såväl svenska e-legitimationer som eIDAS-kompatibla e-legitimationer från övriga EU-länder.

Sammantaget finns lämpliga inloggningsmetoder för de flesta användningsområden; anställda som behöver komma åt interna applikationer, kunder som loggar in på kundportaler och medborgare som behöver signera handlingar digitalt.

För att komma igång med Nexus GO PDF Signing redan idag, registrera dig i Nexus GO för en gratis testversion.

Publicerad 9/5 2018

Nyheter, kundberättelser och blogg