Ny läsare hanterar alla säkerhetsteknologier

Det blir allt vanligare att kunder efterfrågar krypterade lästeknologier och kommunikationsgränssnitt Det ställer högre krav på läsares prestanda och kräver att de stödjer både krypteringsstandards och framtida teknologier.

Nexus lanserar nu den egenproducerad läsarserien Cidron som stödjer dagens krypterade lästeknologier och kommunikationsgränssnitt. Företaget har också lagt fokus på att erbjuda en produktserie som stödjer alla typer av dörrmiljöer och har en design som enkelt kan anpassas efter kundernas önskemål.

“Det finns ingen motsvarighet till Cidron på marknaden idag, och vi ser ett stort behov av läsare som är framtidssäkrade och som kan konfigureras utifrån enskilda företags behov”, säger Freddie Parrman, vd på Nexus.

“Genom att lansera vår egen serie läsare kan vi möta detta samtidigt som vi får full kontroll över utformning, kvalitet, framtida utveckling och kostnad, vilket också är viktigt för kunderna.”

Genom att stödja alla teknologier och gränssnitt i en och samma produkt får kunder en enklare och flexiblare vardag än vad som hittills varit fallet. Det innebär att Cidron direkt kan implementeras i kunders befintliga system, samtidigt som produktserien är byggd på en teknisk plattform som klarar framtida uppdateringar och kommande läsarteknologier.

Arkitekter bakom design

Cidrons utformning är ett resultat av omfattande utvecklingsprocesser där ledande designers och arkitekter vridit och vänt på paketeringen för att skapa en attraktiv tidlös design. Utvecklingsarbetet har också fokuserat på att ge en enkel användarupplevelse med upplyst knappsats samt ljudåterkoppling och LED-belysning som skiftar beroende på åtgärd. En viktig särskiljare på marknaden är också att kunder kan anpassa läsarnas utseende med exempelvis egna profilfärger och logotyper.

Produktserien erbjuder olika modeller för olika typer av dörrmiljöer och kan skräddarsys utifrån behov. Ett konfigureringsverktyg görs också tillgängligt i samband med lansering för att kunna erbjuda kunder ytterligare anpassning.

NFC-teknik och kryptering

Den nya läsaren har stöd för EM, Mifare och DESFire och ger användare tillgång till den senaste utrustningen för läsarteknologi och kommunikation. Cidron erbjuds med eller utan knappsats och stödjer AES128 krypterad applikations- och sektorläsning, så väl som serienummersläsning av Mifare- och DESFire-kort och nyckelbrickor.

Den nya läsaren har dessutom stöd för NFC-teknik, vilket exempelvis möjliggör kommunikation mellan läsare och smartphone. Enheterna har också en Secure Access Model med SIM-kort vilket möjliggör autentisering och kryptering. Cidron kombinerar även läsarteknologi med certifikat för ytterligare stärkt säkerhet.

”Vår nya läsare kan i princip kommunicera med vilket åtkomstsystem som helst och den moderna tekniska plattformen gör att kunder också är tryggade för framtida uppdateringar”, säger Freddie Parrman.

Publicerad 14/10 2014

Nyheter, kundberättelser och blogg