Nexus – utvald leverantör av Kammarkollegiet

Nexus har av Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet valts ut som leverantör för ramavtalet gällande Kort för identifiering och behörighetskontroll. Nexus är i och med det ensam om att erbjuda myndigheter, kommuner och landsting helheten inom fysisk och logisk säkerhet.

Tidigare har det funnits ett ramavtal som gällt endast kort, men då myndigheter, kommuner och  landsting har efterfrågat även certifikat, tjänster och hela lösningar har Kammarkollegiet uppdaterat avtalet. Organisationer blir allt mer medvetna om säkerhet, och kraven på säkerhet, både fysisk och logisk, höjs i takt med det. Ofta är det dock svårt att ha all kunskap och kompetens som krävs inom företaget, vilket ökar efterfrågan på extern expertis.

– Vi höjer säkerheten utan att komplicera vardagen för användaren, och vi gör det som en partner till kunden, någon som de kan vända sig till i alla frågor. Vi försöker göra något som är ganska komplicerat enkelt, säger Jan Andersson, ramavtalsansvarig inom Nexus.

Nexus har tidigare levererat helhetslösningar för bland annat Kemikalieinspektionen, KemI, som fick högre säkerhetskrav på sig under 2010. De nya kraven omfattade bland annat komplexa lösenord och byte av lösenord var tredje månad, skärmsläckare med lösenord, säkra utskrifter och synliga ID-kort. Kraven på lösenordshanteringen gjorde att användarna blev missnöjda och IT-supporten överbelastades, därför behövde KemI en lösning som både kunde uppfylla säkerhetskraven och göra vardagen enklare för medarbetarna. Lösningen blev ett nytt inpasseringssystem för fysisk access som integrerades med smarta kort för logisk access. När användarna loggar in med kortet kommer de automatiskt åt de delar av de bakomliggande systemen som de har behörighet till. Korten är försedda med likadana tryck och hologram och fungerar dessutom som ID-kort vid till exempel  inspektionsbesök. Helhetslösningar som denna är nu något som blir tillgängligt för de organisationer som är knutna till ramavtalet som Kammarkollegiet har upprättat.

Publicerad 3/2 2014

Nyheter, kundberättelser och blogg