Nexus på SKYDD 2018: Säkra identiteter grunden för fysisk och digital access

Fysisk och digital säkerhet hänger ihop. På säkerhetsmässan SKYDD i Älvsjö 23-25 oktober 2018 visar identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group hur säkra identiteter kan användas för att skydda både inpassering och inloggning till digitala system.

”Många företag idag separerar digital från fysisk access; olika personer är ansvariga för respektive område och medarbetares identiteter hanteras i flera olika system. Men fysisk säkerhet handlar idag mer och mer om att skydda data och digitala resurser. All säkerhet hänger ihop”, säger Simon Wallén, nordisk försäljningschef på Nexus Group.

Nexus helhetslösning Smart ID låter din organisations användare identifiera sig visuellt, logga in, öppna dörrar, digitalt signera, och göra säkra utskrifter – med ett smart kort eller mobiltelefon.

I Nexus monter A12:19 visar vi upp Smart ID tillsammans med andra tjänster och produkter, såsom kortbeställningsportalen Cards as a Service, kortläsaren Cidron och vårt nya besökssystem Nexus Check In.

Gemensamma arbetsflöden sparar tid

Med den samlade säkerhetslösningen Smart ID kan företag få ökad kontroll över identiteter och data samtidigt som man förenklar för användaren och minskar administrationen genom gemensamma arbetsflöden.

”Ett typexempel är när en person är nyanställd och ska få passerkort och en mobil identitet med rätt behörigheter. En organisation kan spara mycket tid på att ha ett enda flöde för att utfärda både fysisk och digital identitet med rätt behörigheter. Processer för att hantera hela livscykeln är också viktiga, till exempel när personen glömmer sin PIN-kod eller byter mobiltelefon”, säger Simon Wallén.

På seminariet om Smart ID kommer Nexus att visa hur en organisation kan öka säkerheten och spara tid med en samlad identitetslösning för fysisk och digital access samt införandet av digitala signaturer.

Osäkra accesskort behöver bytas ut

Enklare RFID-teknik på billiga passerkort som många företag använder är väldigt sårbar. Den typen av kort utsätter organisationer för stora risker kopplat till bedrägerier och intrång. Ofta uppmärksammas det alldeles för sent – om det alls upptäcks – att ett kort har kopierats och använts i kriminellt syfte. För att undvika de höga kostnaderna som kan uppstå vid ett eventuellt intrång bör osäkra accesskort bytas ut.

På seminariet om osäkra accesskort visar Nexus hur lätt osäkra RFID-kort kan kopieras och hur företag ska göra för att på ett kontrollerat, enkelt och kostnadseffektivt sätt migrera till säkra kort.

Kontakta johanna.sigfridsson@nexusgroup.com för anmälan till Nexus seminarier.

Om Nexus Group

Svenskägda Nexus Group är ett innovativt och snabbväxande identitets- och säkerhetsföretag. Det säkrar samhället genom att möjliggöra betrodda identiteter för människor och saker i den fysiska och digitala världen. Det mesta av företagets teknik är integrerad i Nexus Smart ID-lösning, som tillhandahåller standardiserade och lättanvända moduler som gör det möjligt för organisationer att utfärda och hantera fysiska och digitala ID:n, hantera fysisk och digital access, använda elektroniska signaturer, samt utfärda och hantera PKI-certifikat (public key infrastructure). De vanligaste användningsområdena är tjänste-ID:n, medborgar-ID:n och säkerhet för sakernas internet (internet of things, IoT). Nexus har 300 anställda på 17 kontor i Europa, Indien och USA, samt ett globalt partnernätverk.

Publicerad 8/10 2018

Nyheter, kundberättelser och blogg

Stäng

Säkra din organisations digitalisering!

Kostnadsfritt seminarium på nio orter.

Anmäl dig här:

FÖRETAG

OFFENTLIG SEKTOR