Verimi och Nexus partnership | Nexus Group

Nexus och Verimi ingår partnerskap för säkra digitala identiteter

Den nya europeiska identitetsplattformen Verimi och identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group ingår ett strategiskt partnerskap kring digitala identiteter och stark autentisering. Den gemensamma lösningen kombinerar identiteter och starkt dataskydd från Verimi med flexibel multifaktorsautentisering och signering från Nexus.

”Vi är glada över att ingå ett strategiskt partnerskap med Nexus, eftersom vi har samma värderingar kring digitala identiteter och skydd av personuppgifter. Vi tror på en synkroniserad och gemensam marknadsstrategi, som ger en bredare räckvidd på den europeiska marknaden och ökar acceptansen hos användarna av ID-lösningar”, säger Dirk Woywod, CTO på Verimi.

Stärkt säkerhet och integritet med digitala identiteter

Verimi och Nexus är båda företag som driver på utvecklingen för digitala identiteter och stark autentisering i Europa, genom att kombinera identitetsplattformen från Verimi med flexibel multifaktorsautentisering och signering från Nexus.

”Verimi och Nexus kombinerar stark säkerhet och gedigen erfarenhet i ett gemensamt erbjudande. Verimi hjälper slutanvändare, företag och myndigheter att etablera en unik och pålitlig identitet medan Nexus erbjuder olika tjänster som baseras på de digitala identiteterna”, säger Dirk Woywod.

Hög standard kring säkerhet och personlig integritet låter användarna ha kontroll över sin data, hur den används och av vem.

”Verimi bygger ett öppet pålitligt nätverk i Europa för utbyte av identiteter och autentiseringar som är baserade på standarder för integritet och säkerhet och där användare har full transparens och kontroll över sina digitala identiteter”, säger Dirk Woywod.

Identiteter kombinerade med säkerhetstjänster för flexibel användning

Tack vare att Nexus redan idag tillhandahåller betrodda företagsidentiteter och tillhörande tjänster till många kunder i Tyskland och över hela Europa, så medför den gemensamma lösningen ett mer användbart sätt att göra säkra transaktioner på.

”Samarbetet mellan Nexus och Verimi kommer att gynna kunder och partners, eftersom Nexus teknik fungerar som en knutpunkt för många identiteter, såsom utländska eID:n baserade på regelverket eIDAS och Verimi-ID:n. Den här knutpunkten ger kunder högre tilltro till identiteterna som används för att digitalisera processer, såsom registrering av kunder och anställda, stark autentisering till tjänster och signering”, säger Magnus Malmström, VD på Nexus Group.

För Nexus medför partnerskapet med Verimi nya möjligheter att addera värde till kunderna, inte minst genom att se till så att GDPR och andra dataskyddslagar efterföljs.

”Vi ser fram emot att skapa mervärde till våra kunders investering i Nexus Smart ID-plattform, så att de kan använda Verimi:s ID:n i sina kundrelationer, och därigenom hjälpa slutanvändarna att ha kontroll på sin data och integritet”, säger Magnus Malmström.

Bild: Verimi

Publicerad 1/11 2018

Nyheter, kundberättelser och blogg